Obec Kamenná Poruba

Výberové konanie - HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KAMENNÁ PORUBA

pdf Výberové konanie 286.4 KB

Verejná vyhláška ( 17.1.2018-1.2.2018)

Líniová stavba: Kamenná Poruba -horný koniec: rekonštrukcia NN siete pre stavebníka : SSE-Distribúcia a.s. Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36442151 -v k.ú. Kamenná Poruba a k.ú. Rajec  ( lokalita Kamenná Poruba -horný koniec cez Porubskú dolinu po ústie doliny Glozová 
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania 790.6 KB

Verejná vyhláška ( 17.1.2018-1.2.2018)

 
Stavba:Novostavba RD, prípojka NN, splašková kanalizácia do žumpy, dažďová kanalizácia do vsaku, oplotenie pre stavebníka: Ing. Marek Dubeň a Ing. Lenka Dubeňová Kunerad 57 pa par.č. 974/25 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 2.4 MB
pdf Situácia osadenia stavby 1.3 MB

Oznámenie o uložení zásielky

 
Obec Kamenná Poruba oznamuje občanom obce Kamenná Poruba oznámenie o uložení zásielky
 
 
pdf Cabaj Peter, nar. r.1968 464.6 KB
pdf Kramár Tomáš nar. 1985 376.9 KB
pdf Vereš Peter nar. 1984 377.3 KB

Verejná vyhláška ( 17.1.2018-1.2.2018)

Stavba. Dopravné napojenie obce Kamenná Poruba z cesty do Kuneradu pre stavebníka Prameň Kamenná Poruba s r.o. Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec na pozemkoch registra C ...v katastrálnom území Kamenná Poruba a v katastrálnom území Konská
pdf Oznámenie o začatí predĺženia platnosti zozhodnutia o umiestnení stavby 222 KB

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka 17.1.2018 236.6 KB

Verejná vyhláška (11.1.2018-26.1.2018 )

Stavba: " Oporný múr s oplotením a terénne úpravy " pre stavebníka: Lukáš Vereš a Barbora Verešová Ďurčiná 72, 015 01 Rajec na pozemkoch par. č. 880/1,880/2,880/3 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 1.6 MB
pdf Situácia 1.8 MB

fotky z výstupu na Kopanu 2017

Občianske združenie vám praje šťastný novy rok

 Fotografie z výstupu na Kopanu nájdete v sekcii organizácie OZ NAMSAK a fotografie rok 2017 .

Sú pekne.

 

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi: Tomáš Kramár nar. 1985 o uložení zásielky
pdf Tomáš Kramár 409.5 KB

Vývoz komunálneho odpadu

       Vývoz komunálneho odpadu v obci Kamenná Poruba
 
od 12.6.2017 bude zabezpečovať vývoz Komunálneho odpadu v našej obci firma   
                   T+T a.s.
                    Andreja Kmeťa 18
                    010 01 Žilina
 
Prvý vývoz prostredníctvom tejto firmy sa uskutoční dňa 13.6.2017 ( utorok).
Ďalšie vývozy budú realizované každé dva týždne vždy v utorok ( párny týždeň).
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.