Obec Kamenná Poruba

Výberové konanie na pracovníkov Obce Kamenná Poruba

Starosta obce Kamenná Poruba vyhlasuje výberové konanie na nasledovné voľné pracovné          miesta :

- správca kultúrneho domu

- správca multifunkčného ihriska

- správca verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

Písomné žiadosti je potrebné predložiť najskôr do 8.12.2014 do 15,30 hod. na Obecný úrad v Kamennej Porube.

Výsledky volieb

Výsledky volieb za starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube
pdf Výsledky volieb 123.3 KB

Oznamy na november 2014

 eRko-stretká

Pozývame všetky deti od 4 rokov do 12 rokov na eRko-stretká, kde môžu s kamarátmi radostnea zmysluplne tráviť voľný čas.

V novembri sa stretká uskutočnia:

- v sobotu 8.11.2014 o 14.00 h

- v sobotu 22.11.2014 o 14.00 h

v klubovni za kultúrnym domom. Tešíme sa na Vás! Usmiaty

Verejná vyhláška - začatie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický prieskum na stavbe "Aquapark Kamenná Poruba"

pdf Verejná vyhláška 174.4 KB

eRkári skrášlili okolie kostola

27.10. 2014

Október je mesiacom úcty k starším, preto aj eRko organizuje už 14 rokov kampaň „Detský čin pomoci“. Jej úlohou je, aby si deti všímali druhých a svoje okolie.  

Aj eRkári z Kamennej Poruby sa opäť rozhodli zapojiť sa do tejto kampane. Vyzbrojení hrabličkami, metlami a teplým čajom sa v sobotu 25. októbra vybrali ku kostolu, kde celé okolie i časť cintorína vyčistili od napadaného lístia či buriny.

Vďaka všetkým malým eRkárom, ktorí sa zapojili do „Detského činu pomoci.“Žmurkajúci

Oznámenie o podanom odvolaní AQUAPARK Kamenná Poruba

27.10. 2014
pdf Oznámenie o podanom odvolaní 29.2 KB

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania Dopravné napojenie obce Kamenná Poruba z cesty do Kuneradu

27.10. 2014
pdf Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania 36.2 KB

Zoznam nezistených vlastníkov pozemkov v katastrálnom území Kamenná Poruba

 
pdf Neznámi vlastníci 100.5 KB

ŠKOLSKÝ PLES - 8.11.2014 - POZVÁNKA

pdf Pozvánka 289.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.