Obec Kamenná Poruba

Informácia o zbere odpadu
pdf máj 2017 289.7 KB
pdf jún 2017 288.9 KB

Verejná vyhláška (24.5.2017-8.6.2017)

Stavba."Chodník Konská-Kamenná Poruba pozdĺž cesty III/2108 v k.ú. Konská pre stavebníka Obec Konská
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania 1 MB

Inzerát

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje stálu expozíciu ľudovej izby Rajeckej doliny 
pdf Inzerát 405.8 KB

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi uloženie zásielky
pdf Cabaj Peter, nar. r.1968 402.8 KB

Verejná vyhláška (17.5.2017-1.6.2017)

 
Stavba: "Vodovodná prípojka +vŕtaná studňa" na pozemku : KNC č. 2289/11 v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka: Augustína Záňa
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 555 KB

Verejná vyhláška ( 22.5.2017-6.6.2017)

 
Líniová vosná stavba:"Kamenná Poruba, lokalita Huboč Kanalizácia
                               Kamenná poruba , lokalita Huboč Vodovod
                               Kamenná Poruba, ulica Jarky Vodovod a Kanalizácia
pre stavebníka: obec Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí konania na predĺženie platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania 824.7 KB

Verejná vyhláška (18.5.2017-2.6.2017)

 
Stavba:"Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí ( vodovodná, kanalizačná splašková, kanalizačná dažďová, plynová a NN elektrická ) a žumpa "na pozemku par.č. 2159/6, 2159/1, 2160/1,1955/1 v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka :
Novosada Martina
pdf Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania 1 MB

Výstavba malej zvoničky

Výstavba  malej zvoničky

V mesiaci marec 2017 sa započala výstavba malej zvoničky. Hlavným organizátorom celej akcie bol Pavol Kasman . Inšpirácia mal z podobných zvoníc ktoré videl v Beskydach. Najprv bolo treba doviesť kameň na podstavec,potom postupne murovanie a vyspravovanie podstavca. Pavol Kasman potom vyrobil samotnú drevenú konštrukciu  zvoničky. Asi najnáročnejšia  práca bola celu zvoničku vyviesť do sedla Hnilickej Kyčeri,toto zvládol so svojim traktorom a spolu s pomocníkmi Michal Štelbasky. Hotové dielo je veľmi pekne za čo stoji veľké poďakovanie všetkým ktorý pridali ruku k dielu

Menovite: Kasman Pavol ,Kasman Vincent,Kasman Štefan, Kasman Lukaš, Kasman Tomáš, Kavecký Martin, Kavecký Juraj, Kavecký Peter, Kavecký Lubo, Štelbaský Michal, Zaň  Gusto, Zaň Peter, Majčin Andrej

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.