Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška ( 17.6.2019-2.7.2019)

 
Stavba: Kamenná Poruba-ulica Podlipie, kanalizácia
pdf Oznámenie o začatí konania na predĺženie platnosti stavebného povolenia 1.4 MB

Dodatok č.1/2019 k VZN č.5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2019/2020 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v

pdf Dodatok č.1/2019 409.5 KB

Zverejnenie zámeru prenajať nehnutľný majetok vo vlastníctve obce Kamenná Poruba ako prípad hodný osobitného zreteľa

 
Verejná vyhláška (13.6.2019-28.6.2019)
pdf Parcela 987/2 a 987/5 KNC v k.ú. Kamenná Poruba 645.4 KB

Pozvánka na zastupiteľstvo

pdf Pozvánka na 12.6.2019 307.2 KB

Verejná vyhláška ( 28.5.2019-12.6.2019)

 
Oznámenie o strategickom dokumente" Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK"
pdf Oznámenie 1.1 MB
pdf Mapa 1.5 MB
pdf Príloha č.1 1.1 MB

Verejná vyhláška ( 28.5.2019-12.6.2019)

Nadstavba a prístavba a stavebné úpravy BD so súp. č. 238 na pozemkoch par.č. 3208/2, 3208/1 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníkov: Veronika Filipová a spol. Dolina 238/4, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Rozhodnutie o prerušení konania 1 MB
pdf Výzva na doplnenie dokladov 1.2 MB

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 
SSD a.s. oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.6.2019 v obci Kamenná Poruba
pdf Zoznam domov 1.3 MB

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 vo voľbách do Európskeho parlamentu-Kamenná Poruba

pdf Okrsok č.1 1 MB

Verejná vyhláška ( 27.5.2019-27.6.2019)

Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č.1 ÚPN-O Kamenná Poruba
 
pdf oznamenie-o-prerokuvani-zmien-a-doplnkov-c1 457.6 KB
pdf 00_schema 2.4 MB
pdf 01_sirsie_vztahy 1.1 MB
pdf 02_komplexny_10tis 1.9 MB
pdf 03_komplexny-_5tis 3.1 MB
pdf 04_doprava_5tis 1.9 MB
pdf 05_voda_zad_1 2.1 MB
pdf 06_energetika_zad_1 1.9 MB
pdf 07_vyhodnotenie_pp 2.5 MB
pdf zad_1_kampor 222.9 KB

Verejná vyhláška ( 23.5.2019-7.6.2019 )

Oznámenie pre účastníčku konania Vieru Hlušekovú rod. Zemánkovú
pdf Rozhodnutie ROEP KP C 17/2019 3 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.