Obec Kamenná Poruba

Upozornenie

Zabezpečenie ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2017
pdf OR HaZZ 959.7 KB

Verejná vyhláška ( 22.3.2017-6.4.2017 )

Upovedomie o začatí konania v zmysle §7 odst.3 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
pdf ROEP KP C 25/2017-neznámy pobyt účastníka Hodás František, USA 1.6 MB

Verejná vyhláška ( 20.3.2017-4.4.2017)

 
Stavba:" Vodovodná prípojka +vŕtaná studňa " na pozemku: KNC č.2910/1 v k.ú Kamenná Poruba pre stavebníka: Ľuboša Kaveckého
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 537 KB

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka 22.3.2017 239.5 KB

Výrub drevín- oznámenie o začatí konania - 15.3.2017

pdf Rybárik Ivan 192.5 KB

Výrub drevín- oznámenie o začatí konania - 6.3.2017

pdf Rybárik Ján 193 KB

Výrub drevín-oznámenie o začatí konania (2.3.2017)

pdf Obec Kunerad 196.8 KB

ZBIERKA POUŽITEĽNÝCH VECÍ

 
pdf Plagát - zbierka nepoužiteľných vecí 155.3 KB

Oznámenie Lesného družstva

pdf Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia 189.3 KB

Oznámenie Urbariátu

 
pdf Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia 189 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.