Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška (19.9.2017-4.10.2017)

 
Stavba: " Novostavba multifunkčného objektu " pre stavebníka : Obec Kamenná poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Kasmanom, IČO: 00648906
pdf Zmena lehoty dokončenia stavby 259.1 KB

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi uloženie zásielky
pdf Vereš Pavol 373.3 KB

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka 14.9.2017 236.4 KB

Verejná vyhláška ( 4.9.2017-19.9.2017)

 
Stavba:" Novostavba RD, žumpa, prípojky IS a samostatne stojaca garáž" na par.č. 1726/60,1726/7,1726/2 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka: Peter Hodás a Ing. Mária Hodásová Dlhá 313/34, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania 1.1 MB

Verejná vyhláška (4.9.2017-19.9.2017)

 
Stavba:"Novostavba RD, prípojky IS ( vodovodná, kanalizačná splašková, kanalizačná dažďová, plynová  elektrická ) a žumpa na par. č.2159/6,2159/1,2160/1,2955/1 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka : Martin Novosad Ottlýkovská 357/1, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania 1.2 MB
Informácia o zbere odpadu
pdf máj 2017 289.7 KB
pdf jún 2017 286.1 KB
pdf júl a august 2017 287.6 KB
pdf september 2017 285.9 KB

Verejná vyhláška (23.8.2017-7.9.2017)

Stavba:
Objekty: "9009-Kamenná Poruba, Zaústenie DTS pre IBV Ščipová"
               SO 01-Navrhované NN zemné káblové vedenie
               SO 02 Narrhované NN vzdušné káblové vedenie
navrhovanej na pozemkoch-líniová stavba ( lokalita horný koniec)pre stavebníka:
SSE-Distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
pdf Stavebné povolenie 1.4 MB

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:
obeckamennaporuba@stonline.sk
 
 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 
UPOZORNENIE !!!!
 
V našej obci bude v utorok 5.9.2017 od 7:30 do 5.9.2017 do 16:30 prerušená distribúcia elektrickej energie
V prílohe sú označené odberné miesta a lokality kde nebude elektrická energia.
pdf Príloha 319.6 KB

Oznámenie o uložení zásielky

 
Obec Kamenná Poruba oznamuje uloženie zásielky
pdf Linet Marek 403.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.