Obec Kamenná Poruba

Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

Oznámenie

 
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 70/2014 zo dňa 5.8.2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec .       
 
pdf Výpis z Uznesenia č.69 a 70/2014 112.2 KB
pdf Obec Kamenná Poruba zverejňuje počet obyvateľov obce 85 dni pred konaním volieb do orgánov samosprávy obcí. 316.6 KB

Kunerad CUP

Žiaci obce Kamenná Poruba sa dňa 3.8.2014 zúčastnia na futbalovom turnaji žiakov - KUNERAD CUP na ihrisku TJ Partizán Kunerad.
Príďte našich mladých športovcov povzbudiť.
Smejúci saUsmiaty
 
 
pdf Pozvánka 584.8 KB

Ponuka práce

pdf Ponuka práce 99.4 KB

VZN č.6/2012 o poplatkoch v škole a školských zariadeniach

pdf VZN 6/2012 41.5 KB

Zverejnenie zámeru obce

pdf Zámer obce 22 KB

Oznam pre absolventov škôl - absolventská prax

pdf absolventská prax 73.2 KB

Z Kamennej Poruby do Kamennej Poruby na bicykli

03.07. 2014
Turisti z Kamennej Poruby (ZA) Vás srdečne pozývajú na dvojdňovú cyklistiku do Kamennej Poruby okres Vranov nad Topľou s celkovou dĺžkou 330 km. 
 

Odchod Z Kamennej Poruby (ZA) je dňa 24.7.2014 (štvrtok) o 04:30 hod.

Predpokladaný priebeh:

24.7. 2014

- prvý deň, trasa zdolaná na dvojkolesovom tátošovi sa odhaduje v  dĺžke od 170 km do 200 km

- ubytovanie sa vybaví podľa počtu prihlásených účastníkov

25.7. 2014

- prekonanie zostávajúcej dĺžky približne 150 km

- tento deň a sobota (26.7.2014) je ubytovanie vybavené v penzióne v ktorom budú ubytovaní aj ostatní hostia z Kamennej Poruby (ZA), ktorí prídu na priateľskú družobnú návštevu autobusom Vranova nad Topľou.

 

Trasa je náročná a vyžaduje zdatných a fyzicky pripravených účastníkov. Taktiež je aj organizačne náročná a preto je potrebné prihlásiť sa dopredu u Martina Kaveckého alebo Pavla Kasmana (0903847727)

Výberové konanie na učiteľku MŠ

Základná škola s materskou školou v Kamennej Porube prijme do pracovného pomeru učiteľku predprimárneho vzdelávania s nástupom od 01.09.2014.

Kvalifikačné predpoklady - úplné stredné odborné vzdelanie učiteľstvo pre MŠ alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika.

Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 22. 06. 2014 na e-mail: obeckamennaporuba@stonline.sk

Pozvánky na výberové konanie s termínom a miestom výberového konania budú uchádzačom spĺňajúcim kvalifikačné predpoklady zaslané elektronicky.

PRIESKUM TRHU - Zhotovenie 4 ks autobusových zastávok v obci Kamenná Poruba

!!!!   POZOR, NOVÉ  !!!!
pdf Autobusové zastávky 235.4 KB

Výzva

pdf Výzva 909.7 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.