Obec Kamenná Poruba

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o povinnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum pri stavbe "AQUAPARK Kamenná Poruba"

pdf Verejná vyhláška 543.1 KB

 

Výberové konanie na učiteľku v Materskej škole Kamenná Poruba
 
 POZOR - NOVÉ
12.12.2014
 
Riaditeľka ZŠ s MŠ v Kamennej Porube prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 7.1.2015. Uchádzačka musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov. Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na zs.kamporuba@zoznam.sk do 19. 12. 2014.
 

OŠK  Kamenná  Poruba vás  pozýva  na

15. PLES  ŠPORTOVCOV  Bozkajúci

 ktorý sa bude konať 31.01.2015

Vstupné:  20,- €,   v cene 2 x večera, 0.75 l vína, káva

Hudba:     ABC Dance

Začiatok: 19.30 hodine

Čaká na vás príjemná nálada, zábavný program,

bohatá tombola. Vstupenky si môžete zakúpiť u členov výboru
28.12.2014 DOBRÁ NOVINA 2014 Usmiaty
pdf Dobrá novina 2014 58.6 KB

Pozvánka na "Vianočné trhy" - 14.12.2014 - KULTÚRNY DOM

Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Kamennej Porube Vás a Vašich blízkych srdečne pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať

dňa 14.12.2014 v kultúrnom dome v našej obci

od 13,00 hod. do 17,00 hod.

Na týchto trhoch uvidíte prezentáciu ručne vyrobených výrobkov  nielen od detí zo Základnej a Materskej školy, ale aj od Vašich spoluobčanov  a priateľov .

Súčasne budeme podávať vianočný punč. Celý výťažok z predaja venujeme deťom ZŠ s MŠ
na výstavbu ihriska.

Zároveň pozývame všetky šikovné ručičky , aby sa pridali k nám a predviedli svoje výrobky od výmyslov sveta .

Nahlasovanie na predaj : Tomáš Kasman, 0918 120 460

Výberové konanie na pracovníkov Obce Kamenná Poruba

Starosta obce Kamenná Poruba vyhlasuje výberové konanie na nasledovné voľné pracovné          miesta :

- správca kultúrneho domu

- správca multifunkčného ihriska

- správca verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

Písomné žiadosti je potrebné predložiť najskôr do 8.12.2014 do 15,30 hod. na Obecný úrad v Kamennej Porube.

Výsledky volieb

Výsledky volieb za starostu a poslancov obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube
pdf Výsledky volieb 123.3 KB

Oznamy na november 2014

 eRko-stretká

Pozývame všetky deti od 4 rokov do 12 rokov na eRko-stretká, kde môžu s kamarátmi radostnea zmysluplne tráviť voľný čas.

V novembri sa stretká uskutočnia:

- v sobotu 8.11.2014 o 14.00 h

- v sobotu 22.11.2014 o 14.00 h

v klubovni za kultúrnym domom. Tešíme sa na Vás! Usmiaty

Verejná vyhláška - začatie správneho konania vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický prieskum na stavbe "Aquapark Kamenná Poruba"

pdf Verejná vyhláška 174.4 KB

eRkári skrášlili okolie kostola

27.10. 2014

Október je mesiacom úcty k starším, preto aj eRko organizuje už 14 rokov kampaň „Detský čin pomoci“. Jej úlohou je, aby si deti všímali druhých a svoje okolie.  

Aj eRkári z Kamennej Poruby sa opäť rozhodli zapojiť sa do tejto kampane. Vyzbrojení hrabličkami, metlami a teplým čajom sa v sobotu 25. októbra vybrali ku kostolu, kde celé okolie i časť cintorína vyčistili od napadaného lístia či buriny.

Vďaka všetkým malým eRkárom, ktorí sa zapojili do „Detského činu pomoci.“Žmurkajúci

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.