Obec Kamenná Poruba

Komposesorát - oznámenie o zasadnutí zhromaždenia

pdf komposesorat 324.3 KB

Lesné družstvo - oznámenie o zasadnutí zhromaždenia

pdf lesne-druzstvo 341.9 KB

Urbariát - Oznámenie o zasadnutí zhromaždenia

pdf urbariat 336.7 KB

ZBIERKA ŠATSTVA

Diecézna charita v Žiline spolu s Obcou Kamenná Poruba organizuje zbierku šatstva v kultúrnom dome v Kamennej Porube dňa 24.02.2018.
pdf plagát zbierky 156.1 KB

Turistický výstup na Vtáčnik

V sobotu 10.3.2018 poriadame turistický výstup na Vtáčnik
 doprava  individuálna
bližšie info. Pavol kasman a Martin Kavecký
 
Podrobnejšie informácie na našej stránke www.namsak.sk

Oznámenie o uložení zásielky

 
Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi obce Kamenná Poruba oznámenie o uložení zásielky
pdf Cabaj Peter, nar. r.1968 446.8 KB

Verejná vyhláška ( 7.2.2018-22.2.2018)

 
Oznámenie o dražbe sp. zn. D 501017
pdf Oznámenie 1.2 MB

Verejná vyhláška ( 7.2.2018-22.2.2018)

 
Stavba: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby -studne a povolenie na odber podzemnej vody pre stavebníka Ing. Marek Dubeň a Ing. Lenka Dubeňová Kunerad 57, na par. č. 974/25 k.u. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí konania o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody s upustením od ústneho pojednávania 1.4 MB

Verejná vyhláška ( 31.1.2018-15.2.2018)

 
Upovedomie č. X272/2017 zo dňa 22.1.2018 na vlastníka : Hodás František USA
pdf Upovedomie o začatí katastrálneho konania 782 KB

Verejná vyhláška ( 31.1.2018-15.2.2018)

 
Stavba: Novostavba garáže a skladu pre stavebníka: Martin Kavecký, Hlavná 128/139, 013 14 Kamenná Poruba a Daniela Kavecká Ottlýkovská 376/22, 013 14 Kamenná Poruba na par.č. 992/1 a 992/3 KNC v k.ú. Kamenná poruba
pdf Stavebné povolenie 4.1 MB
pdf Situácia osadenia stavby 1.4 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.