Obec Kamenná Poruba

Návrh VZN - poplatky v školských zariadenia v obci

pdf VZN - poplatky v školských zariadeniach 234.4 KB

Návrh VZN - určenie normatívu pre školstvo

pdf VZN - normatív - školstvo 280.3 KB

Voľby do Národnej rady SR

pdf Voľby do NR SR 909.1 KB

Oznámenie o strategickom dokumente " Zmena a doplnik č.2 Územného plánu obce Ďurčiná"

pdf Oznámenie o strategickom dokumente 2.3 MB

Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania

pdf \" Kamenná Poruba, ulica Jarky Vodovod a kanalizácia\" 746.5 KB
pdf \" Kamenná Poruba, rozšírenie splaškovej kanalizácie\" 792.6 KB
pdf \" Kamenná Poruba-ulica Podlipie, kanalizácia\" 779.2 KB

Pozrite si nové fotografie

Nové fotografie z výstavby a zo spoločenských akcií si môžete pozrieť v sekcií FOTOGRAFIE.   (vľavo dole)

Výrub drevín- oznámenie o začatí konania

22.10. 2015
pdf Vereš Dušan 192.8 KB
pdf Tretina ľubomír 192.8 KB

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

pdf Protispoločenská činnosť 336 KB

Oznámenie o strategickom dokumente"Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina"

pdf Akčný plán na roky 2015-202 (SPR ZORD) 2.6 MB
Obec Kamenná Poruba je členom Miestnej Akčnej Skupiny (MAS) Rajecká dolina.
 
Podrobnosti nájdete na jej internetovej stránke:
 
 
  www.masrajeckadolina.sk
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.