Obec Kamenná Poruba

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka na 12.2.2016 240.5 KB

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej elektriny

26.2.2016-od 8:00-14:00 podľa prílohy
pdf Prerušenie dodávky elektriny 261.5 KB

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce

pdf Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 354.7 KB

Organ z dielne Pažických z roku 1825 v Kostole Všetkých svätých v Kamennej Porube,IV. etpapa

pdf Informácia na úradnej tabuli obce Kamenná Poruba verejne prístupná 566.8 KB

Záverečné stanovisko

podľa § 14 odst. 5 zákona č. 24/2006 bolo toto záverečné stanovisko zverejnené 4.1.2016 na webovej stránke obce Kamenná Poruba, kde je k nahliadnutiu , resp. v tlačovej forme si ho môžte vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kamennej Porube v úradných hodinách.
pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK 864.2 KB

Voľby do Národnej rady SR

pdf Voľby do NR SR 909.1 KB

Voľby do NR SR

 
Voľby do NR SR

Obec Kamenná Poruba oznamuje, že pre Voľby do NR SR , ktoré sa budú konať v sobotu 5.3.2016 je možné doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie aj prostredníctvom emailovej adresy : obeckamennaporuba@stonline.sk

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania Dopravné napojenie obce Kamenná Poruba z cesty do Kuneradu

08.02. 2016
pdf Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania 36.2 KB

Verejná vyhláška

Novostavba RD-par.č. 880/1 KNC v k.ú. Kamenná Poruba-Lukáš Vereš a Barbora Verešová
pdf Oznámenie o začatí územného a stavebného konania 368.4 KB

10.zmena rozpočtu / 11.12.2015

pdf 10.zmena - príjmy 355.8 KB
pdf 10. zmena - výdavky 493.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.