Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška (9.10.2018-24.10.2018)

Stavebník: Richard Kadák Hlavná 206/275, 013 14 Kamenná Poruba a Klaudia Kadáková Ottlýkovská 395/38, 013 14 Kamenná Poruba na par. č. 2171/1, 2171/2 v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí SP-RD+IS 180.5 KB
pdf Oznámenie o začatí SP-studňa 277.7 KB

Verejná vyhláška (9.10.2018-24.10.2018)

 
Stavebníka: Richard Svitek Ottlýkovská 447/25, 013 14 Kamenná Poruba v zastúpení SdD s r.o. Škultétyho 28, 010 01 Žilina na par.č. 974/28, 974/92,2995/1,1003/1,1003/3,1003/6 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí SP-studňa 278.6 KB
pdf Oznámenie o začatí SP-RD+IS 181.6 KB
pdf Oznámenie o začatí SP-účelová komunikácia 178.3 KB

Verejná vyhláška (9.10.2018-24.10.2018)

 
Stavebník : Prameň Kamenná Poruba s r.o. Nám SNP 2/2, 015 01 Rajec
pdf Oznámenie o predĺžení platnosti rozhodnutia č. 13/2908/2013 zo dňa 25.9.2014 143.9 KB

Verejná vyhláška (8.10.2018-23.10.2018)

 
Zmena a doplnok č.2 ˇUzemného plánu obce Kunerad
pdf Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 1.7 MB

Výrub drevín-oznámenie o začatí konania ( 9.10.2018 )

pdf Marián Ďurčan 278.6 KB

OZNAM

 
Vyjadrenie vo veci zrušenia vysunutého pracoviska peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností v Rajci
pdf Vyjadrenie vo veci 2 MB

Povinnosť vlastníkom psa

 
Obec Kamenná Poruba v súlade s §19 ods. 11 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti....
pdf Zabezpečiť trvalé označenie psov 701.7 KB

Verejná vyhláška (4.10.2018-19.10.2018)

 
Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice, Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice -Zmena stavby:
Kamenná Poruba , rozšírenie splaškovej kanalizácie objekt SO 02 -Prekládka vodovodu na par. č. 2944/1 KNC v k.ú. Kamenná poruba
pdf Rozhodnutie 7.6 MB

Pozvánka na zastupiteľstvo

pdf Pozvánka 10.10.2018 301.4 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.