Obec Kamenná Poruba

Oznámenie o strategickom dokumente"Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja-Zmena a doplnok č.1 "

pdf Oznámenie o strategickom dokumente 5.1 MB

Rok 2016

pdf Január 2016 346.3 KB
pdf Február 2016 337.7 KB
pdf Marec 2016 338.3 KB
pdf Apríl 2016 343.6 KB
pdf Máj 2016 339.6 KB
pdf Január - Máj 2016 378.5 KB

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka 15.6.2016 242.7 KB

Verejná vyhláška

Okresný súd Žilina v konaní o dedičstve po poručiteľovi menom Ján Hodás, kt. zomrel 12.1.1940 upovedomuje právnych nástupcov Cyrila Hodása, a Agnesy Hodásovej
pdf Syn Cyril a dcéra Agnesa Hodásová 471.1 KB

Rok 2016

pdf Január 2016 359.8 KB
pdf Február 2016 357.3 KB
pdf Marec 2016 351.7 KB
pdf Apríl 2016 356.5 KB
pdf Máj 2016 362.5 KB
pdf Január - Máj 2016 460.5 KB

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi: Hlubinová Mária, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o uložení zásielky 404.6 KB

29.5.2016 Stretnutie heligonkárov

Pozvánka na 9. ročník stretnutia heligonkárov už túto nedeľu !!!
pdf Stretnutie helikonkárov 199.1 KB

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi: Emília Linetová, nar. 1971
pdf Oznámenie o uložení zásielky 409.4 KB

Návrh VZN- obce Kamenná Poruba č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenná Poruba

pdf Návrh VZN o odpadoch 411.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.