Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška (13.11.2018-28.11.2018)

 
Stavebné povolenie -studňa
pdf Richard Kadák a Klaudia Kadáková 453.4 KB
pdf Richard Svitek 453.8 KB

Výrub drevín-oznámenie o začatí konania ( 12.11.2018 )

pdf Obec Kunerad 207 KB

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 
 
Výsledky
pdf Voľby 2018 305.6 KB

Pozvánka

 
VIANOČNÉ TRHY BRATISLAVA
pdf 1.12.2018 175.1 KB

Verejná vyhláška (29.10.2018-12.11.2018)

Rekonštrukcia vodovodu na ul. Štamberky pre stavebníka SEVAk a.s. Žilina
pdf Oznámenie o začatí konania 1.5 MB

Verejná vyhláška (23.10.2018-7.11.2018)

Pre stavebníka Stredoslovenská distribučná a.s. Pri Rajčianke 2927/8 , 010 01 Žilina
pdf Kolaudačné rozhodnutie 555 KB

Výrub drevín-oznámenie o začatí konania ( 23.10.2018)

pdf Jozef Krajčík a Mária Krajčíková 199.7 KB

Verejná vyhláška (9.10.2018-24.10.2018)

Stavebník: Richard Kadák Hlavná 206/275, 013 14 Kamenná Poruba a Klaudia Kadáková Ottlýkovská 395/38, 013 14 Kamenná Poruba na par. č. 2171/1, 2171/2 v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí SP-RD+IS 180.5 KB
pdf Oznámenie o začatí SP-studňa 277.7 KB

Verejná vyhláška (9.10.2018-24.10.2018)

 
Stavebníka: Richard Svitek Ottlýkovská 447/25, 013 14 Kamenná Poruba v zastúpení SdD s r.o. Škultétyho 28, 010 01 Žilina na par.č. 974/28, 974/92,2995/1,1003/1,1003/3,1003/6 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí SP-studňa 278.6 KB
pdf Oznámenie o začatí SP-RD+IS 181.6 KB
pdf Oznámenie o začatí SP-účelová komunikácia 178.3 KB

Verejná vyhláška (9.10.2018-24.10.2018)

 
Stavebník : Prameň Kamenná Poruba s r.o. Nám SNP 2/2, 015 01 Rajec
pdf Oznámenie o predĺžení platnosti rozhodnutia č. 13/2908/2013 zo dňa 25.9.2014 143.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.