Obec Kamenná Poruba

1/2016 - Zníženie energetickej náročností budovy OcU

pdf Popis projektu \"Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU\" 189 KB

Verejná vyhláška

Oznámenie o mčase a mieste prerokovania Programu starostlivosti o lesy a obhospodarovateľmi lesov v zmysle §35 ods. vyhlášky MPSR č.453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.
pdf Oznámenie 242.4 KB
                                    ROEP
 
Oznamujeme občanom, že v utorok 27.9.2016 a 4.10.2016 v čase od 8:00 do 13:00 hod. bude v kultúrnom dome v našej obci pracovníčka katastrálneho úradu, ktorá sa bude venovať Vám občanom ohľadne doručených výpisov z ROEP
 
 
Na požiadanie Vám môžeme vytlačiť výpisy na neznámych, zomrelých vlastníkov ( vašich predkov).
K nahliadnutiu sú aj nové mapy a zrovnávacie zostavy.
 
 
 

Verejná vyhláška

 
Novostavba RD+prípojky inžinierskych sieti na par. č. 2511/2, 2511/3 KNC v k.ú Kamenná Poruba, Peter Macák Ďurčiná 196
pdf Stavebné povolenie Peter Macák, Ďurčiná 196, 2.4 MB
                                       O Z N A M
 
Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad v piatok 16.9.2016 zatvorený

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 281.5 KB

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka 7.9.2016 241.7 KB

Dočasné presťahovanie pošty v našej obci

Rekonštrukcia budovy obecného úradu
  
Z dôvodu rekonštrukcie budovy obecného úradu bude pošta v našej obci od 12.8.2016 pôsobiť v kultúrnom dome
 
                                                             Ďakujeme za pochopenie 
                                                                            starosta obce
 

Verejná vyhláška

Uverejnenie opraveného návrhu ROEP v katastrálnom území Kamenná Poruba na verejné nahliadnutie na obci, 8.8.2016
pdf Uverejnenie opraveného návrhu ROEP 430.3 KB

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi: Cabaj Peter nar. 1968
5.8.2016
pdf Oznámenie o uložení zásielky 407.2 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.