Obec Kamenná Poruba

Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania

pdf \" Kamenná Poruba, ulica Jarky Vodovod a kanalizácia\" 746.5 KB
pdf \" Kamenná Poruba, rozšírenie splaškovej kanalizácie\" 792.6 KB
pdf \" Kamenná Poruba-ulica Podlipie, kanalizácia\" 779.2 KB

Oznámenie o strategickom dokumente"Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina"

pdf Akčný plán na roky 2015-202 (SPR ZORD) 2.6 MB
Obec Kamenná Poruba je členom Miestnej Akčnej Skupiny (MAS) Rajecká dolina.
 
Podrobnosti nájdete na jej internetovej stránke:
 
 
  www.masrajeckadolina.sk
 

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

pdf Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti LV č.1369 512.1 KB

Oznam - ZÁHRADKÁR, s.r.o., pestovateľská pálenica Šuja

pdf ZÁHRADKÁR, s.r.o., pestovateľská pálenica Šuja 204.2 KB

Detské opatrovateľské centrum Lienka v KONSKEJ

pdf Detské centrum Lienka 207.2 KB
pdf Detské centrum Lienka 58.8 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Združenuie obcí aglomerácia Rajecké Teplice

pdf Výzva na predloženie cenovej ponuky 105.1 KB

OU Žilina Odbor výstavby a bytovej politiky

pdf Rozhodnutie-AQUAPARK Kamenná Poruba 1.6 MB

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru od 4.7.2015

pdf Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 259.6 KB

Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám-upozornenie

pdf Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám 638.4 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.