Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí konania v zmysle §7 ods.3 zákona č.180/1995 Z.z.o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
pdf Oznámenie 3.2 MB

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka 13.1.2017 249.7 KB

Územný plán obce Ďurčina zmena a doplnok č.2

pdf verejná vyhláška 3.9 MB

Jasličková pobožnosť

pdf 25.decembra 2016 126.2 KB

Úradné hodiny

Úradné hodiny na Obecnom úrade počas vianočných sviatkov
pdf zoznam 435.2 KB

Zaslanie oznámenia o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK
pdf Oznámenie 411.7 KB

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi: Cabaj Peter, nar.1968
pdf Oznámenie o uložení zásielky 406.8 KB

Verejná vyhláška

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného revíru" Brezie Stránske"
pdf Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 818.1 KB

Územný plán obce Ďurčina zmena a doplnok č.1

pdf Rozhodnutie podľa zákona EIA 4.6 MB

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka 7.12.2016 240.2 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.