Obec Kamenná Poruba

eRkári skrášlili okolie kostola

27.10. 2014

Október je mesiacom úcty k starším, preto aj eRko organizuje už 14 rokov kampaň „Detský čin pomoci“. Jej úlohou je, aby si deti všímali druhých a svoje okolie.  

Aj eRkári z Kamennej Poruby sa opäť rozhodli zapojiť sa do tejto kampane. Vyzbrojení hrabličkami, metlami a teplým čajom sa v sobotu 25. októbra vybrali ku kostolu, kde celé okolie i časť cintorína vyčistili od napadaného lístia či buriny.

Vďaka všetkým malým eRkárom, ktorí sa zapojili do „Detského činu pomoci.“Žmurkajúci

Oznámenie o podanom odvolaní AQUAPARK Kamenná Poruba

27.10. 2014
pdf Oznámenie o podanom odvolaní 29.2 KB

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania Dopravné napojenie obce Kamenná Poruba z cesty do Kuneradu

27.10. 2014
pdf Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania 36.2 KB

Zoznam nezistených vlastníkov pozemkov v katastrálnom území Kamenná Poruba

 
pdf Neznámi vlastníci 100.5 KB

ŠKOLSKÝ PLES - 8.11.2014 - POZVÁNKA

pdf Pozvánka 289.3 KB

Verejná vyhláška o začatí konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

pdf Verejná vyhláška ROEP 59 KB

Uverejnenie návrhu "Registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Kamenná Poruba"

pdf Návrh ROEP 107.3 KB

Voľba hlavného kontrolóra obce

22.09. 2014
pdf voľba hlavného kontrolóra obce 54.5 KB

OZNAM -Zmena doteraz známeho zápachu zemného plynu

pdf Zmena doteraz známeho zápachu zemného plynu 246.1 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.