Obec Kamenná Poruba

Turistika na Zelený Štvrtok 13.4.2017

Na Zelený Štvrtok 13.4. poriadajú turisti z Kamennej Poruby nočný turistický výstup na Hnilickú Kýčeru. 
Zraz účastníkov a odchod je o 18,30 hod. od mládežníckeho strediska Koniarka. 
Cesta do sedla trvá približne 2,30 hod., kde sa rozloží oheň, a niečo sa opečie. Predpokladaný návrat je medzi 1 a 2 hod. nad ránom. 
Základnou výbavou pre každého účastníka je hlavne vlastná baterka, alebo čelovka a dobré oblečenie do noci. 
Túra sa koná za každého počasia 
Podrobnejšie informácie 
Martin Kavecký 0903 463238 
Pavol Kasman 0903 847727
 
UPOZORNENIE:
Účastníci podujatia nie sú organizátorom úrazovo poistení, každý účastník zodpovedá sám za seba!
 

Plán kultúrnych akciií

Plán kultúrnych akcií v obci Kamenná Poruba na rok 2017
pdf Kultúrne akcie 144.5 KB

Oznámenie o uložení zásielky

pdf Hodás Jozef nar. 1958 376.7 KB

Oznámenie o uložení zásielky

pdf Kramár Tomáš nar. 1985 375.4 KB

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka 15.2.2017 263 KB

Zverejnenie inzerátu

  
Na základe zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov obec Kamenná Poruba zverejňuje inzerát na odpredaj spoluvlastníckeho podielu p. Kaveckého Jaroslava bytom Žilina
pdf Predaj pôdy v k.ú. Kamenná Poruba 135 KB

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi uloženie zásielky
pdf Oznámenie Cabaj Peter nar, 1968 407.8 KB
pdf Oznámenie Cabaj Peter 402 KB
pdf Oznámenie Cabaj Peter 409.8 KB
pdf Oznámenie Dominika Cabajová 401.5 KB
pdf Oznámenie Cabajová Viera 400.9 KB
pdf Oznámenie Gabčík Ján 401.5 KB

Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí konania v zmysle §7 ods.3 zákona č.180/1995 Z.z.o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
pdf Oznámenie 3.2 MB

Územný plán obce Ďurčina zmena a doplnok č.2

pdf verejná vyhláška 3.9 MB

Jasličková pobožnosť

pdf 25.decembra 2016 126.2 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.