Obec Kamenná Poruba

Pozvánka na zastupiteľstvo

pdf 16.1.2019 329.8 KB

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

 
email: obeckamennaporuba@stonline.sk
pdf Informácia pre voliča 545 KB

Daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

  
Všetky zmeny v oblasti daní z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad treba nahlásiť do konca januára 2019 na obecný úrad
viď. príloha
pdf Oznam 50.7 KB

Verejná vyhláška (2.1.2019-17.1.2019)

 
MO SR, Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Martin, pracovisko Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina
žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín na ploche cca 22826 m2 .....v k.ú Ďurčiná 
pdf Oznámenie o začatí konania 60.2 KB

Verejná vyhláška (2.1.2019-17.1.2019)

 
Stavebné povolenie -ul. Štamberky -rekonštrukcia vodovodu-stavebník-SEVAk a.s. Žilina
pdf Rozhodnutie 1.3 MB

Obedy dôchodcom

 
Rozvoz obedov dôchodcom bude zabezpečený od 7.1.2019 

Zber plastov a jedlých olejov

 
V piatok 21.12.2018 bude v našej obci prebiehať zber plastov a jedlých olejov.
Prosíme občanov aby vrecia s plastami a s nádobami na jedlý olej si vyložili ku kontajnerom.
 
Upozorňujeme občanov aby plastové fľaše vkladali do vriec zdeformované a zošliapnuté. Ušetríte tým prevádzkové náklady na odvoz a spracovanie odpadu.
 
Predpoklad ďalšieho zberu : 11.1.2019

Oznam

 
Z dôvodu čerpania dovolenky bude obecný úrad
 
od 22.12.2018 - 1.1.2019 zatvorený
 
Obecný úrad bude otvorený od 2.1.2019

Komunálny odpad !!!!

 
 
Firma T+T a.s. Žilina oznamuje občanom , že  vývoz komunálneho odpadu v 
 
našej obci bude 
                                          v  stredu 26.12.2018
 

Verejná vyhláška (17.12.2018-1.1.2019)

Zmena a doplnok č.3 UP obce Ďurčiná
pdf Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 2.5 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.