Obec Kamenná Poruba

Turistický výstup na Vtáčnik

V sobotu 10.3.2018 poriadame turistický výstup na Vtáčnik
 doprava  individuálna
bližšie info. Pavol kasman a Martin Kavecký
 
Podrobnejšie informácie na našej stránke www.namsak.sk

Oznámenie o uložení zásielky

 
Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi obce Kamenná Poruba oznámenie o uložení zásielky
pdf Cabaj Peter, nar. r.1968 446.8 KB

Verejná vyhláška ( 7.2.2018-22.2.2018)

 
Oznámenie o dražbe sp. zn. D 501017
pdf Oznámenie 1.2 MB

Verejná vyhláška ( 7.2.2018-22.2.2018)

 
Stavba: Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby -studne a povolenie na odber podzemnej vody pre stavebníka Ing. Marek Dubeň a Ing. Lenka Dubeňová Kunerad 57, na par. č. 974/25 k.u. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí konania o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody s upustením od ústneho pojednávania 1.4 MB

Verejná vyhláška ( 31.1.2018-15.2.2018)

 
Upovedomie č. X272/2017 zo dňa 22.1.2018 na vlastníka : Hodás František USA
pdf Upovedomie o začatí katastrálneho konania 782 KB

Verejná vyhláška ( 31.1.2018-15.2.2018)

 
Stavba: Novostavba garáže a skladu pre stavebníka: Martin Kavecký, Hlavná 128/139, 013 14 Kamenná Poruba a Daniela Kavecká Ottlýkovská 376/22, 013 14 Kamenná Poruba na par.č. 992/1 a 992/3 KNC v k.ú. Kamenná poruba
pdf Stavebné povolenie 4.1 MB
pdf Situácia osadenia stavby 1.4 MB

Verejná vyhláška ( 31.1.2018-15.2.2018)

 
Stavba: Novostavba RD +NN prípojka, studňa, žumpa pre stavebníka : Augustín Záň Kamenná Poruba, 013 14 na par. č. 2289/11 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Zmena stavby pred jej dokončením-rozhodnutie 1.7 MB

Plánované kultúrne akcie na rok 2018

pdf Kamenná Poruba 130.9 KB

OZNAM

 
 
Z dôvodu polročných prázdnin v piatok 2.2.2018  nebude zabezpečené stravovanie pre dôchodcov

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  POZOR !!!!!
  
V zmysle ustanovenia §31 odsek 2 písm.t.) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme
  
      že v termíne od:16.02.2018 08:00 do: 16.02.2018 15:00 
 
 bude v našej obci prerušená distribúcia elektrinyz dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy
pdf Zoznam odberných miest 7.3 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.