Obec Kamenná Poruba

Oznámenie o uložení zásielky

 
Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi uloženie zásielky:
pdf Cabaj Peter 402.1 KB
pdf Cabaj Peter 398.9 KB
pdf Kramár Tomáš 409.5 KB
pdf Vereš Peter 443 KB
pdf Vereš Pavol 442 KB

Verejná vyhláška ( 11.10.2017-26.10.2017)

 
Stavba:"Novostavba RD+NN prípojka, studňa, žumpa pre stavebníka : Martin Dávidík a Martina Dávidíková Hlavná 180/229, 013 14 Kamenná Poruba  na par.č. 2246/6 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu dokončenia stavby 586.4 KB

Verejná vyhláška ( 9.10.2017-24.10.2017)

 
Stavba:" Novostavba hospodárskej budovy s garážou " pre stavebníka : Peter Mičech a Lucia Mičechová Potočná 260/25, 013 14 Kamenná Poruba na pozemkoch par.č. 373/1, 374/2, 374/1 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 5.7 MB

Voľby do samosprávnych krajov 2017

 
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Kamenná Poruba
obeckamennaporuba@stonline.sk
 
 
Obec Kamenná Poruba patrí do volebného obvodu č.11 Žilina.
 
Volíme 13 poslancov
 
pdf Informácie pre voliča 43.3 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov za poslancov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK vo volebnom obvode č.11 Žilina 48.2 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov za predsedu ŽSK 197.2 KB
pdf Oznámenie o čase a mieste konania volieb do samosprávnych krajov 218.1 KB

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka 11.10.2017 239.1 KB

Výrub drevín- oznámenie o začatí konania (2.10.2017)

pdf Hulín Štefan 194.3 KB

Verejná vyhláška ( 27.9.2017-12.10.2017)

 
Stavba: Vodovodná prípojka a vŕtaná studňa pre rodinný dom stavebníka: Peter Hodás a Ing. Mária Hodásová Dlhá 313/34, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie-studňa 1.4 MB

Verejná vyhláška (21.9.2017-6.10.2017)

 
Oznámenie 
Upovedomie o začatí konania č. X242/2017 zo dňa 23.8.2017 formou verejnej vyhlášky -nepodarilo sa zistiť pobyt účastníčky konania Hlušeková Viera bytom Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši 032 12
pdf X 242/2017 4.2 MB

Verejná vyhláška (19.9.2017-4.10.2017)

 
Stavba: " Novostavba multifunkčného objektu " pre stavebníka : Obec Kamenná poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Kasmanom, IČO: 00648906
pdf Zmena lehoty dokončenia stavby 259.1 KB

Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kamenná Poruba oznamuje občanovi uloženie zásielky
pdf Vereš Pavol 373.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.