Obec Kamenná Poruba

Pozvánka na zastupiteľstvo

pdf Pozvánka 16.5.2018 237.4 KB

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  POZOR !!!!!
  
V zmysle ustanovenia §31 odsek 2 písm.t.) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme
  
      že v termíne od:06.06.2018 07:30 do: 06.06.2018 16:00 
 
 bude v našej obci prerušená distribúcia elektrinyz dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy
pdf Zoznam odberných miest 4.5 MB

Verejná vyhláška ( 26.5.2018-11.5.2018)

 
Stavba: Novostavba skladovej haly, NN prípojka, dopravné napojenie a spevnené plochy pre stavebníka: Mária Makuková a Marián Makuka Do Dubu 42/16 Kamenná Poruba, na par.č. 708 a 709 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 1.3 MB
pdf Situácia osadenia stavby 60.6 KB

Verejná vyhláška ( 26.4.2018-11.5.2018)

 
Program starostlivosti o lesy na výmere 14463.3540 ha lesných pozemkov pre lesný celok RAJECKO
pdf Rozhodnutie 2.2 MB

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru od 19.4.2018

 
Okresné riaditeľstvo HaZZv Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
pdf Nebezpečenstvo vzniku požiaru 111.7 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.