Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška ( 31.1.2018-15.2.2018)

 
Stavba: Novostavba RD +NN prípojka, studňa, žumpa pre stavebníka : Augustín Záň Kamenná Poruba, 013 14 na par. č. 2289/11 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Zmena stavby pred jej dokončením-rozhodnutie 1.7 MB

Plánované kultúrne akcie na rok 2018

pdf Kamenná Poruba 130.9 KB

OZNAM

 
 
Z dôvodu polročných prázdnin v piatok 2.2.2018  nebude zabezpečené stravovanie pre dôchodcov

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

  POZOR !!!!!
  
V zmysle ustanovenia §31 odsek 2 písm.t.) zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme
  
      že v termíne od:16.02.2018 08:00 do: 16.02.2018 15:00 
 
 bude v našej obci prerušená distribúcia elektrinyz dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy
pdf Zoznam odberných miest 7.3 MB

Výberové konanie

 
HLAVNÝ KONTOLÓR OBCE KAMENNÁ PORUBA
pdf Výberové konanie 286.4 KB

Verejná vyhláška ( 17.1.2018-1.2.2018)

Líniová stavba: Kamenná Poruba -horný koniec: rekonštrukcia NN siete pre stavebníka : SSE-Distribúcia a.s. Pri Rajčianke 
2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36442151 -v k.ú. Kamenná Poruba a k.ú. Rajec  ( lokalita Kamenná Poruba -horný koniec cez Porubskú dolinu po ústie doliny Glozová 
pdf Oznámenie o začatí stavebného konania 790.6 KB

Verejná vyhláška ( 17.1.2018-1.2.2018)

 
Stavba:Novostavba RD, prípojka NN, splašková kanalizácia do žumpy, dažďová kanalizácia do vsaku, oplotenie pre stavebníka: Ing. Marek Dubeň a Ing. Lenka Dubeňová Kunerad 57 pa par.č. 974/25 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 2.4 MB
pdf Situácia osadenia stavby 1.3 MB

Oznámenie o uložení zásielky

 
Obec Kamenná Poruba oznamuje občanom obce Kamenná Poruba oznámenie o uložení zásielky
 
 
pdf Cabaj Peter, nar. r.1968 464.6 KB
pdf Kramár Tomáš nar. 1985 376.9 KB
pdf Vereš Peter nar. 1984 377.3 KB

Verejná vyhláška ( 17.1.2018-1.2.2018)

Stavba. Dopravné napojenie obce Kamenná Poruba z cesty do Kuneradu pre stavebníka Prameň Kamenná Poruba s r.o. Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec na pozemkoch registra C ...v katastrálnom území Kamenná Poruba a v katastrálnom území Konská
pdf Oznámenie o začatí predĺženia platnosti zozhodnutia o umiestnení stavby 222 KB

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka 17.1.2018 236.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.