Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška (8.10.2018-23.10.2018)

 
Zmena a doplnok č.2 ˇUzemného plánu obce Kunerad
pdf Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 1.7 MB

Výrub drevín-oznámenie o začatí konania ( 9.10.2018 )

pdf Marián Ďurčan 278.6 KB

OZNAM

 
Vyjadrenie vo veci zrušenia vysunutého pracoviska peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností v Rajci
pdf Vyjadrenie vo veci 2 MB

Povinnosť vlastníkom psa

 
Obec Kamenná Poruba v súlade s §19 ods. 11 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti....
pdf Zabezpečiť trvalé označenie psov 701.7 KB

Verejná vyhláška (4.10.2018-19.10.2018)

 
Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice, Námestie SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice -Zmena stavby:
Kamenná Poruba , rozšírenie splaškovej kanalizácie objekt SO 02 -Prekládka vodovodu na par. č. 2944/1 KNC v k.ú. Kamenná poruba
pdf Rozhodnutie 7.6 MB

Pozvánka na zastupiteľstvo

pdf Pozvánka 10.10.2018 301.4 KB

Výrub drevín-oznámenie o začatí konania ( 3.10.2018)

pdf Ing. Martin Grečnár 202.2 KB
 
 
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 
 
 
Informácia k voľbám MV SR postupne aktualizuje... 
 
http://www.minv.sk/?volby-oso2018 
 
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:
 
Ing. Emília Huljaková, obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba,č.t. 0911 498 332, obeckamennaporuba@stonline.sk
 
emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie ( okrskovej volebnej komisie)
 
obeckamennaporuba@stonline.sk
pdf Informácia pre voliča 222 KB
pdf Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 448.3 KB
pdf Počet obyvateľov obce Kamenná Poruba 420.3 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kamenná Poruba 207.1 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube 293.9 KB

Oznámenie o uložení zásielok

 
Obec Kamenná Poruba oznamuje občanom obce Kamenná Poruba uloženie zásielok
pdf Cabaj Peter 553.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.