Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška (9.11.2017-24.11.2017 )

 
Oznámenie pre Hlušeková Viera , bytom Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši
pdf Rozhodnutie X242 /2017 1.9 MB

Verejná vyhláška (9.11.2017-24.11.2017)

 
Stavba: SO 03 Studňa vŕtaná +SO 04 prípojka vody na par. č. 974/25 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka? Ing. Marek Dubeň Kunerad 57, 013 13 Rajecké Teplice
pdf Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania 625.6 KB

Pozvánka na drápačky

 
Únia žien Slovenska a Senior klub v Kamennej Porube Vás pozývajú v sobotu 11.11.2017 na úžasnú akciu...
pdf Porubské drápačky 226.5 KB

Výsledky volieb do orgánov ŽSK v obci Kamenná Poruba

 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:     1 483
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:       473
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 463
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu ŽSK:     462
 
Volebná účasť: 31,89%
 
pdf Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov 216.6 KB
pdf Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu 191.2 KB

Verejná vyhláška ( 9.10.2017-24.10.2017)

 
Stavba:" Novostavba hospodárskej budovy s garážou " pre stavebníka : Peter Mičech a Lucia Mičechová Potočná 260/25, 013 14 Kamenná Poruba na pozemkoch par.č. 373/1, 374/2, 374/1 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 5.7 MB

Zasadnutie poslancov OZ v Kamennej Porube

pdf Pozvánka 11.10.2017 239.1 KB

Výrub drevín- oznámenie o začatí konania (2.10.2017)

pdf Hulín Štefan 194.3 KB

Verejná vyhláška ( 27.9.2017-12.10.2017)

 
Stavba: Vodovodná prípojka a vŕtaná studňa pre rodinný dom stavebníka: Peter Hodás a Ing. Mária Hodásová Dlhá 313/34, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie-studňa 1.4 MB

Verejná vyhláška (21.9.2017-6.10.2017)

 
Oznámenie 
Upovedomie o začatí konania č. X242/2017 zo dňa 23.8.2017 formou verejnej vyhlášky -nepodarilo sa zistiť pobyt účastníčky konania Hlušeková Viera bytom Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši 032 12
pdf X 242/2017 4.2 MB

Verejná vyhláška (19.9.2017-4.10.2017)

 
Stavba: " Novostavba multifunkčného objektu " pre stavebníka : Obec Kamenná poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Kasmanom, IČO: 00648906
pdf Zmena lehoty dokončenia stavby 259.1 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.