Obec Kamenná Poruba

Zľavy na cestovnom

 
Počas týždňa od 16.9.2018-22.9.2018 čakajú plne platiacich cestujúcich zľavy- viď. príloha
pdf Európsky týždeň mobility 270 KB

Zákon o veterinárnej starostlivosti

  
 
Dňa 1.9.2018 nadobudol účinnosť nový zákon č.184/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
pdf Zákon č. 184/2018 Z.z. 1.5 MB

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 
 Oznamujeme občanom, že v dňoch
 
3.10.2018 v čase od 7:30 do 15:30 hod 
 
4.10.2018  v čase od 7:30 do 15:30 hod.
 
bude v našej obci prerušená distribúcia elektrickej energie
 
Jedná sa o odberné mieste v niektorých lokalitách ( vi. príloha)
pdf 3.10.2018-odberné miesta 1.8 MB
pdf 4.10.2018-odberné miesta 1.5 MB

Verejná vyhláška ( 13.9.2018-28.9.2018)

 
Stavebník : SD a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36442151 -líniová stavba : 9909- Kamenná Poruba, Zaústenie DTS pre IBV Ščípová" v k.ú. Kamenná Poruba ( lokalita horný koniec)
pdf Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 1.2 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.