Obec Kamenná Poruba

Výrub drevín-oznámenie o začatí konania ( 3.10.2018)

pdf Ing. Martin Grečnár 202.2 KB
 
 
 Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 
 
 
Informácia k voľbám MV SR postupne aktualizuje... 
 
http://www.minv.sk/?volby-oso2018 
 
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:
 
Ing. Emília Huljaková, obec Kamenná Poruba Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba,č.t. 0911 498 332, obeckamennaporuba@stonline.sk
 
emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie ( okrskovej volebnej komisie)
 
obeckamennaporuba@stonline.sk
pdf Informácia pre voliča 222 KB
pdf Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 448.3 KB
pdf Počet obyvateľov obce Kamenná Poruba 420.3 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kamenná Poruba 207.1 KB
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube 293.9 KB

Oznámenie o uložení zásielok

 
Obec Kamenná Poruba oznamuje občanom obce Kamenná Poruba uloženie zásielok
pdf Cabaj Peter 553.6 KB

Zľavy na cestovnom

 
Počas týždňa od 16.9.2018-22.9.2018 čakajú plne platiacich cestujúcich zľavy- viď. príloha
pdf Európsky týždeň mobility 270 KB

Zákon o veterinárnej starostlivosti

  
 
Dňa 1.9.2018 nadobudol účinnosť nový zákon č.184/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
pdf Zákon č. 184/2018 Z.z. 1.5 MB

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 
 Oznamujeme občanom, že v dňoch
 
3.10.2018 v čase od 7:30 do 15:30 hod 
 
4.10.2018  v čase od 7:30 do 15:30 hod.
 
bude v našej obci prerušená distribúcia elektrickej energie
 
Jedná sa o odberné mieste v niektorých lokalitách ( vi. príloha)
pdf 3.10.2018-odberné miesta 1.8 MB
pdf 4.10.2018-odberné miesta 1.5 MB

Verejná vyhláška ( 13.9.2018-28.9.2018)

 
Stavebník : SD a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36442151 -líniová stavba : 9909- Kamenná Poruba, Zaústenie DTS pre IBV Ščípová" v k.ú. Kamenná Poruba ( lokalita horný koniec)
pdf Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 1.2 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.