Obec Kamenná Poruba

Rodokmeň Ondreja Mičecha - rodáka z Kamennej Poruby

Je úžasné ako sa z takých malých pomerov vypracovali usilovnosťou a silou vôle rodáci z Kamennej Poruby. Jeden z príkladov je aj Ondrej Mičech rodák z Kamennej Poruby.

Endre Micseh (Ondrej Mičech), ministerský tajomník -  sa narodil 13.novembra 1858 v Kamennej Porube (Kôporuba, župa Trenčín.)

Do stredných škôl chodil v Žiline, Nitre, Gyôngyôsi a Jászberénye, univerzitu skončil v Budapešti. V roku 1883 ako poslucháč práva vstúpil do služieb ministerstva obchodu, kde ho v roku 1888 menovali pomocným koncipientom a v roku 1891 koncipientom.

V roku 1894 ho vyslali na riaditeľstvo tisícročnej výstavy ( milénium,) kde ho v tom istom roku povýšili na pomocného ministerského tajomníka. Na tisícročnej výstave zabezpečoval okrem administratívnych činností aj úlohy ústredného referenta častí skupín vystavovateľov. Bol jedným z redaktorov katalógu výstavy, ktorý pozostával z 20 zošitov, bol referentom výstavy priemyselných učňov, tovarišov a majstrov.

Za zásluhy získané v priebehu tisícročnej výstavy bol v roku 1896 vyznamenaný zlatým krížom s korunou. Po skončení výstavy sa vrátil na ministerstvo obchodu, kde bol poverený vedením oddelenia kontroly priemyslu, kotlov a ochrany robotníkov.

Bol pomocným redaktorom Uhorského ekonomického vestníka, ktorý vydávalo ministerstvo a v tomto časopise informoval o opatreniach na ochranu robotníkov v našej vlasti. V roku 1896 bol vymenovaný za ministerského tajomníka.

Jeho práce : Katalóg výstavy výrobkov priemyselných učňov, tovarišov a majstrov, poriadanej od 15. júla do 15. augusta, Budapešť, 1896. ( Takisto informoval v diele s názvom „Výsledok tisícročnej výstavy 1896“)

Z exempláru Maďarského národného múzea a životopisné údaje.


Pre úplnosť, otec H. Mičechovej-Sitnianskej (nar. 25.1.1946, absolútna majsterka sveta v modernej gymnastike v r. 1965) "Jozef Mičech" + "Ignác Kavecky" boli majiteľmi módneho salónu "Mičech-Kavecky" na Štepánskej v Prahe (čo je v tesnej blízkosti Václavského nám.) a tento im vynikajúco prosperoval. Šili predovšetkým pre členov diplomatického zboru v Prahe.(Dokonca sú zachované fotografie z tohoto salónu - samozrejme pred r. 1948). Vendelín Mičech bol o.i. pobočníkom generála Svobodu.
 
     
 Ignác Kavecký 
 Jozef Mičech  Vendelín Mičech 
 
 
salón Mičech-Kavecký zamestnanci salónu
 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.