Obec Kamenná Poruba

Kronika 2003 - Úvod


Peknou tradíciou našich miest a dedín je snaha uchovať pre ďalšie generácie najzaujímavejšie udalosti, ktoré sa v jednotlivých obdobiach v obciach udiali. Tieto udalosti sú obrazom života nášho ľudu a jeho pamäťou. Knihou, ktorá najvernejšie zaznamenáva tieto fakty, je kronika.

Starší ľudia tvrdia, že sa v našej obci kronika viedla, ale nikto nevie, kde sa stratila. K dispozícii máme pamätnú knihu, ktorú vypracoval učiteľ rímskokatolíckej ľudovej školy Bohdan Kullmann, podľa stavu obce v roku 1939. Niektoré udalosti od roku 1975 boli zaznamenané v pamätnej knihe, ktorá sa vedie dodnes. V roku 1995 vypracoval bývalý učiteľ Jozef Ziman z Rajeckých Teplíc "Kroniku obce Kamenná Poruba". Táto kniha, ktorá je však skôr históriou obce a nie kronikou, sa nestretla s priaznivým ohlasom. Vyskytlo sa v nej dosť nepresností a veľa nesprávnych mien občanov.

Vo voľbách v decembri 2002 bolo zvolené nové obecné zastupiteľstvo, ktoré rozhodlo, že sa bude v našej obci opäť viesť kronika. Viesť kroniku v obci, nie je odporúčanie, ale predpis, ktorý bol schválený zákonom o obecnom zriadení z roku 1990. Zápisy v kronike dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú svedectvom o udalostiach v obci a ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

Obecné zastupiteľstvo schválilo do funkcie kronikárky Janku Kaveckú, ktorá sa sama ponúkla, že sa pokúsi viesť obecnú kroniku. Janka Kavecká sa narodila 6. septembra 1968, je slobodná a celý život prežila v našej obci. Pracuje ako súkromná podnikateľka v oblasti vedenia účtovníctva a daní. Poslanci rozhodli, že kronika sa bude viesť od roku 2003.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.