Obec Kamenná Poruba

Stav obce k 1. januáru 2003

 

Naša obec leží uprostred Rajeckej doliny pod horstvom Malá Fatra v doline Porubského potoka, 20 km južne od Žiliny. Nadmorská výška obce sa pohybuje okolo 420 metrov nad morom. Priemerná teplota v roku je 7 °C. Obec má rozlohu 14,18 km2.

Administratívne patrí obec do okresu Žilina a do Žilinského samosprávneho kraja.

Potočná radová zástavba po oboch stranách Porubského potoka dnes dosahuje dĺžku takmer štyri kilometre. V súčasnosti je v obci bez-mála 500 domov a žije v nej 1 800 obyvateľov.

Celá obec je splynofikovaná, taktiež sú v celej obci rozvody vody a elektrickej energie. Pri zlepšovaní telefonizácie v obci sa do výkopov položili aj rozvody pre televízny káblový rozvod a miestny rozhlas. V súčasnosti je možné sledovať cez káblovú televíziu 15 programov našich aj zahraničných televízií. Jedným z programov je obecné vysielanie, ktoré slúži na informovanie našich občanov.

V obci je základná škola s 1. až 9. ročníkom, materská škola s dvomi triedami, pošta, 6 obchodov a 3 krčmy. V obci pracujú viaceré organizácie, spolky a združenia, ktorých činnosť sme priblížili v jed-notlivých častiach kroniky.

 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.