Obec Kamenná Poruba

Kronika 2003 - Komunálne voľby

 
V dňoch 6.-7. decembra 2002 sa konali voľby starostu a poslancov do obecného zastupiteľstva. Z celkového počtu 1261 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 966 voličov, čo predstavuje
76,60 %.

Novým starostom obce s počtom hlasov 506 sa stal Ing. Štefan Kasman, nezávislý kandidát, ktorého protikandidátmi boli doterajší starosta Ing. Zdenko Kavecký a Miroslav Ondrušík. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Ján Bielik (1950), Oľga Kozárcová, Jozef Mičúch (1958), Pavol Kasman (1962), Emil Sandanus, Štefan Kavecký, Ján Vereš (1956), Ing. Peter Sandanus a Ing. Miroslav Kvašňovský. Poslanci sú zoradení zostupne podľa počtu obdržaných hlasov vo voľbách.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.