Obec Kamenná Poruba

Rozpočtový harmonogram na rok 2012

pdf Rozpočtový harmonogram 2012 22.1 KB

Návrh rozpočtu 2012 - 2014

pdf Príjmy 2012-2014 31.4 KB
pdf Výdavky 2012-2014 22.7 KB

Schválený rozpočet

pdf Príjmy 2012-2014 31.4 KB
pdf Výdavky 2012-2014 23.5 KB
pdf Strategický plán 289.2 KB

1.zmena rozpočtu / 10.2.2012

pdf 1.zmena - príjmy 29.5 KB
pdf 1.zmena - výdavky 22.3 KB
pdf Strategický plán po 1.zmene rozpočtu 289.3 KB

2.zmena rozpočtu / 16.3.2012

pdf 2.zmena - príjmy 30.1 KB
pdf 2.zmena - výdavky 22.8 KB
pdf Strategický plán po 2.zmene rozpočtu 292.1 KB

Monitorovanie programového rozpočtu k 30.6.2012

pdf Monitorovanie k 30.6.2012 328.3 KB

3.zmena rozpočtu / 10.8.2012

pdf 3.zmena - príjmy 31.2 KB
pdf 3.zmena - výdavky 23.3 KB
pdf Strategický plán po 3.zmene rozpočtu 298.3 KB

4.zmena rozpočtu / 12.10.2012

pdf 4.zmena-príjmy 31.1 KB
pdf 4.zmena-výdavky 23.2 KB
pdf Strategický plán po 4.zmene rozpočtu 298.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.