Obec Kamenná Poruba

Žiadosť bola spracovaná na základe každoročnej výzvy Ministerstva financií Slovenskej republiky

Obec mohla požiadať o príspevok do 10.000,-€ na riešenie havárie svojích budov. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že aj tento rok 2012 budeme žiadať o príspevok na výmenu vchodových dverí do budovy obecného úradu (nevyhovojú tepelno izolačným požiadavkam)a tiež na výmenu dverí do jednotlivých kancelárií obecného úradu (nevyhovujú bezpečnostným a proti požiarných predpisom.
Rozpočtové náklady boli 9.500,-€ . Z toho obec by uhradila 1.000,-€ (min.10% z rozpočtovanej sumy).
Požadovaná dotácia od ministerstva bola 8.500,-€.
Projekt nebol schválený.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.