Obec Kamenná Poruba

Projekt bol spracovaný na výzvu Enviromentálneho fondu

V projekte riešime vybudovanie kanalizácie na ulici Jarky a na ulici Podlipie.
Na ulici Podlipie sa má vybudovať splašková kanalizácia v dĺžke 739 metrov, priemer potrubia 300 mm. Na celej trase má byť 21 revizných šacht.
Na ulici Podlipie sa má vybudovať kanalizácia priemeru 300mm a v dĺžke 250bm. Počet revízných šacht bude 12 ks.
Požadovaná dotácia z envirofondu je 412183,81€.
Spoluúčasť obce je 5% to je 21 693,89€
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.