Obec Kamenná Poruba

Intelektuálnu veľkosť netvoria mramorove vestibuly, ale duch a mozog

Operačný program : Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Kód výzvy: DOP-SIA-2008/1.2.1/01
Názov prioritnej osi: 1. Podpora rastu nezamestnanosti, 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptality pracovníkov, podnikov a podpory podnikania.
Miesto realizovania projektu: obce v rajeckej doline.
Začiatok a koniec projektu: 01.04.2009 až 30.10.2010
Celkové náklady na projekt: 82 405,53€ toje 2 482 548,9 Sk
Poskytnutý príspevok: 78 285,25€ to je 2 358 421,4 Sk
Ciele projektu: Investovanie do vedomostia zručnosti zamestnancov. Odborné vzdelávanie. Jazykové vzdelávanie.
Partneri na projekte: obec Višňové, Kunerad, Stránske,Lietavská Svinná, Babkov, Konská, Lietava, Šuja, Kamenná Poruba a mesto Rajec
 
Fotodokumentácia je spracovaná v sekcií Fotografie v časti zo spoločenských akcií
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.