Obec Kamenná Poruba

Tento projekt bol spracovaný pre základnú školu v Kamennej Porube.
Operačný program : Vzdelávanie
Prioritná os : 1 reforma systému vzdelávania a odbornéj prípravy
opatrenie: 1.1 Premena tradičnéj školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO
 
celkové výdavky na projekt 78 884,82€
 
Projekt nebol schválený
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.