Obec Kamenná Poruba

1/2013 - elektrika

pdf Záznam z prieskumu trhu 22.6 KB

2/2013 - palivové karty /PHM/

pdf Palivová karta 38.4 KB

3/2013 - zimná údržba ciest

pdf zimná údržba MK 22.6 KB

Prieskum trhu na dodanie tovarov týkajúcich sa propagácie projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013

pdf Propagáca 200.4 KB

Prieskum trhu na uskutočnenie stavebných prác - dobudovanie objektu so stolnotenisovým podkrovím a šatňami pre projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013

pdf Ukončenie stavebných prác 227.3 KB

Prieskum trhu na poskytnutie služieb - stravovanie pre projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013

pdf stravovanie 202 KB

Záznam z prieskumu trhu - 1/2014

10.06. 2014
pdf Vodovod, kanalizácia pri mult.objekte 38 KB

Záznam z prieskumu trhu - 2/2014

19.06. 2014
pdf 4 ks.autobusové zastávky 29.6 KB

Záznam z priesumu trhu - 3/2014

03.09. 2014
pdf oprava MK 2014 47.8 KB

Záznam z prieskumu trhu - 4/2014

pdf Dodávky tonerov a údržba VT 389.7 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.