Obec Kamenná Poruba

VZN o určení normatívu v školsktve

pdf VZN - určenie normatívu v školstve - návrh 44.3 KB

VZN o polatkoch v školských zariadeniach

pdf VZN o poplatkoch v školských zariadeniach 53.1 KB

VZN o určení normatívu v školsktve

pdf VZN - určenie normatívu v školstve - návrh od 1.9.2014 57.8 KB

VZN o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb - Trhový poriadok v obci Kamenná Poruba

pdf VZN o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb - Trhový poriadok v obci Kamenná Poruba 77 KB

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

pdf VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 75.4 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.