Obec Kamenná Poruba


PROJEKT

 
Kompostujeme v Rajeckej doline
pdf Projekt je spolufinancovaný EU 1.2 MB

Podané projekty v rokoch 2010 až 2015

Zoznam podaných projektov si môžete pozrieť v sekcií Obecný úrad, podsekcia Projekty

Zoznam podaných projektov

1/2009 Intelektuálnu veľkosť netvoria mramorové vestibuly, ale duch a mozog
1/2011 Bezpečná obec, lepšie miesti pre život  -  (prevencia kriminality).
2/2001 Zateplenie budovy materskej školy
3/2011 Kanalizácia a vodovod ulica Jarky a Huboč
4/2011 Vypracovanie projektov na Centrálna športová a oddychová zóna v Kamennej Porube
5/2011 Moderná škola - základ života
1/2012 Riešenie havarijného stavu budovy obecného úradu
2/2012 Revitalizácia materských škôl
3/2012 Revitalizácia základných škôl
4/2012 Zateplenie budovy kultúrneho domu
5/2012 Detské dopravné ihrisko - Bez nehody od škôlky k dospelosti
6/2012 Detské dopravné ihrisko - Porucha zraku a dopravná výchova
7/2012 Cezhraničná spolupráca Poľsko - Slovenská republika
8/2012 Zberný dvor v obci Kamenná Poruba
9/2012 Vodovod a kanalizácia ulica Jarky a Podlipie
1/2013 Kamerový systém v obci Kamenná Poruba
2/2013 Odstraňovanie povodňových škôd a budovanie protipovodňových akcií
3/2013 Cezhraničná spolupráca ČR - SR.
4/2013 24ročník stretnutia s družobnou obcou Kamenna Poruba z okresu Vranov nad Topľou
5/2013 Úprava školského dvora základnej školy
6/2013 Dostavba šatní OŠK - dobudovanie WC pre futbalových divákov
1/2014 Vypracovanie auditu verejného osvetlenia
2/2014 Elektronizácia materských škôl
3/2014 Vodovod a kanalizácia ulica Jarky
0/2014 Realizácia Projektu 7/2012 Cezhraničná spolupráca Slovensko Poľsko - Hasiči
5/2014 Rekonštrukcia ulice Kuneradská , na cyaklotrasu
0/2015 Realizácia Projektu 7/2012 Cezhraničná spolupráca Slovensko Poľsko - Hasiči
0/2015 Realizácia Projektu 1/2013 Kamerový systém v obci Kamenná Poruba
1/2015 Rozšírenie kapacity materskej školy - rekonštrukcia podkrovia - prvé kolo výzvy
2/2015 KIA - Dôstojne v zdraví aj v chorobe (postele pre ležiacich pacientov)
3/2015 KIA - Nech heligónka spieva (ozvučenie v kultúrnom dome)
4/2015 Multifunkčné ihrisko pri základnej škole
5/2015 Úprava vchodu do obecného úradu
6/2015 Rozšírenie kapacity materskej školy - rekonštrukcia podkrovia - druhé kola výzvy
7/2015 OŠK a MDD
8/2015 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
9/2015 Triedený zber v obci, biologicky rozložiteľné odpady, kompostery do domácnosti
10/2015 Kanalizácia a vodovody ulica Jarky
11/2015 Kanalizácia v obci - projekt cez aglomeráciu Rajecke Teplice, Konska, Stránske
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.