Obec Kamenná Poruba

VZN - určenie normatívu pre školstvo

pdf VZN-normatív pre ZŠ s MŠ 58.2 KB

VZN - poplatky v školských zariadenia v obci

pdf VZN-poplatky v školských zariadeniach 53.1 KB

VZN-o dani z nehnuteľnosti a dani za psa

pdf Návrh VZN č.3/2015 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa 178.5 KB

VZN-o odpadoch

pdf Návrh VZN č.4/2015 o odpadoch 240.4 KB

Dodatok č.1 k VZN č.7/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

pdf Dodatok č.1 k VZN č.7/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 169.9 KB

VZN - poplatky v školských zariadenia v obci od 1.4.2015

pdf VZN - poplatky v školských zariadenia v obci 234.7 KB

VZN - spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

pdf VZN - spôsob náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 301.8 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.