Obec Kamenná Poruba

príhovor starostu obce

Príhovor starostu obce:

Vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra SR, vážený hostia dovoľte mi privítať Vás v obci Kamenná Poruba ktorá je najväčšou obcou v Rajeckej doline s počtom obyvateľov 1870.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1368.   V kronikách obce sa neobjavuje žiadny zápis o podobnej akcií kde by štát obci niečo daroval.

Som rád že sa táto akcia odovzdávania nového hasičského auta teraz tu uskutočňuje a vítam v našej  podpredsedu vlády SR a ministra vnútra SR  Róberta Kaliňáka.

ďalej vítam

 • p. Juraja Blanára – poslanca NR SR a predsedu Žilinského samos.  kraja

 • p. Igora Chomu – poslanca NR SR a primátorovi mesta Žiliny,

 • p. Alexandra Nejedlého – prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR

 • p. Ladislava Pethö – prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

 • p. Vendelína Horvátha – generálneho sekretára Dobrovoľnej PO SR

 • p. Jaroslava Kapusniaka - riaditeľa Krajského Hasičského  a záchranného zboru v Žiline

 • p. Mariana Ďurčana (Františka Mikuláša) – správcu farnosti Konská, ktorý by mal nové auto posvätiť.

Vážení pán minister, a všetci prítomní chcel by som vás informovať o činnosti DHZ v našej obci. DHZ bolo založené v roku 1929, v súčasnosti má obec zaregistrovaných 68 členov a má aj 30 detí ktoré sa venujú požiarnickej príprave.

 

 • Dobrovoľní hasiči v našej obci pracujú a vykazujú veľmi dobré výsledky svojej činnosti.

 • Pracujú nie len pri požiaroch ale počas celého roku sa venuje prevencií a športovým hasičským súťažiam.

 • Pri hasičských súťažiach patrí naša obec medzi najlepšie v okrese Žilina a v Žilinskom kraji. Na posledných 5 ročníkoch majstrovstva Slovenska DHZ naša obec 3 krát zastupovala žilinský kraj.

 • Za posledných 10 rokov získali naši hasiči na súťažiach asi 340 rôznych pohárov. V tomto roku  sa zúčastnili na 42 súťažiach, kde získali 36 pohárov.

 • Obec podporuje činnosť DHZ podľa svojich finančných možnosti. Tento rok bola  dobudovaná nová súťažná hasičská dráha.

 • Obec má aj v pláne vybudovať novú hasičskú zbrojnicu ktorá by mala byť súčasťou multifunkčného objektu v ktorom by mala byť aj telocvičňa ktorá chýba v našej obci.

 •  Celý multifunkčný objekt by mal stáť tu na námestí požiarnikov na mieste tejto starej  budovy materskej školy. Obec má už stavebné povolenie chýbajú len financie na výstavbu.

 • To je v krátkosti o činnosti hasičov v našej obci, teraz prosím  p Kaliňaka aby sa ujal slova lebo on je tu dnes najdôležitejší a  snáď nám aj poradí kde získať peniaze na požiarnu zbrojnicu a telocvičňu.

 • Nech sa páči pá minister.

   

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.