Obec Kamenná Poruba

VZN č.6/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

pdf VZN č.6/2005 o poskytovaní dotácií 39.4 KB

VZN č.5/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby

pdf VZN 5/2009 46.5 KB

Dodatok č.1 k VZN 5/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby

pdf Dodatok č.1 k VZN 5/2009 23.2 KB

VZN č.5/2011 Povodňový plán PO a FO na území obce

pdf VZN č.5/2011 31.5 KB

VZN č.6/2011 - poplatky v škole - školský zákon

pdf VZN č.6/2011 40 KB

VZN č.7/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska

pdf VZN 7/2011 70.3 KB

VZN č.8/2011 o určení školského obvodu

pdf VZN 8/2011 26.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.