Obec Kamenná Poruba

Dražobná vyhláška

 
Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti EX 364/2016 zo dňa 13.4.2018
pdf EX 364/2016 zo dňa 13.4.2018 3.7 MB

Verejná vyhláška ( 26.4.2018-11.5.2018)

 
Program starostlivosti o lesy na výmere 14463.3540 ha lesných pozemkov pre lesný celok RAJECKO
pdf Rozhodnutie 2.2 MB

Asfaltovanie

 
Asfaltovanie prekopov v miestnych komunikáciach  15. a 16. 8.2018
pdf Oznámenie 189.8 KB

Zákon o veterinárnej starostlivosti

  
 
Dňa 1.9.2018 nadobudol účinnosť nový zákon č.184/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
pdf Zákon č. 184/2018 Z.z. 1.5 MB

Povinnosť vlastníkom psa

 
Obec Kamenná Poruba v súlade s §19 ods. 11 zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti....
pdf Zabezpečiť trvalé označenie psov 701.7 KB

OZNAM

 
Vyjadrenie vo veci zrušenia vysunutého pracoviska peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností v Rajci
pdf Vyjadrenie vo veci 2 MB

Verejná vyhláška (26.11.2018-11.12.2018)

 
 POZOR  ROEP !!!!!
 
OU Žilina , katastrálny odbor schvaľuje ROEP......
pdf Rozhodnutie 1.5 MB

RVPS Žilina

Mor ošípaných
pdf žiadosť o súčinnosť 162.5 KB

Obedy dôchodcom

 
Rozvoz obedov dôchodcom bude zabezpečený od 7.1.2019 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.