Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného revíru" Brezie Stránske"
pdf Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov 818.1 KB

Zaslanie oznámenia o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK
pdf Oznámenie 411.7 KB

Jasličková pobožnosť

pdf 25.decembra 2016 126.2 KB

Zverejnenie inzerátu

  
Na základe zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov obec Kamenná Poruba zverejňuje inzerát na odpredaj spoluvlastníckeho podielu p. Kaveckého Jaroslava bytom Žilina
pdf Predaj pôdy v k.ú. Kamenná Poruba 135 KB

Upozornenie

Zabezpečenie ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2017
pdf OR HaZZ 959.7 KB

Inzerát

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje stálu expozíciu ľudovej izby Rajeckej doliny 
pdf Inzerát 405.8 KB

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru od 2.6.2017

 
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku)
pdf od 2.6.2017 os 00:00hod do odvolania 593.9 KB

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 
UPOZORNENIE !!!!
 
V našej obci bude v utorok 5.9.2017 od 7:30 do 5.9.2017 do 16:30 prerušená distribúcia elektrickej energie
V prílohe sú označené odberné miesta a lokality kde nebude elektrická energia.
pdf Príloha 319.6 KB

Pozvánka na koncert 31.10.2017

 
Pri príležitosti výročia posvätenia kostola v našej obci Vás všetkých pozývame na koncert
pdf Koncert duchovnej hudby 103.7 KB

Pozvánka na drápačky

 
Únia žien Slovenska a Senior klub v Kamennej Porube Vás pozývajú v sobotu 11.11.2017 na úžasnú akciu...
pdf Porubské drápačky 226.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.