Obec Kamenná Poruba

Rekonštrukcia kríža na „Bôrii“

28.10. 2016

Občianske združenie si medzi svoje prvé akcie zaradilo obnovu kríža ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Kamenná Poruba, v časti „Bôrie“. Je to pri ceste ktorá spája Rajec a hornú časť obce Kamenná Poruba.

Dôvodom rekonštrukcie je zlý technický a esteticky vzhľad kríža a jeho okolia. Celkový projekt úpravy pozostáva z výmeny kríža a celkovej úpravy jeho okolia bol odsúhlasený aj farským úradom Konská.

Z prvej akcie cyklistických pretekov bol dobrovoľný príspevok po 10 Sk na štartujúceho a celkom sa vybralo 540SK a aj tieto prostriedky boli použite na rekonštrukciu.

Rekonštrukcia sa Skladala z výmeny drevenej časti kríza, obnovy sošky Krista, zhotovenia nového základu pre kríž, úpravy okolia, osadenia nových lavičiek na sedenie. Ku krížu vedú aj nové prestupové chodníky.

 Celú  rekonštrukciu kríža pripravilo a zorganizovalo občianske združenie OZ Namsak z Kamennej Poruby a za dva mesiace sa do rekonštrukcie zapojili mnohí  občania z obce. Niektorí prispeli finančnou čiastkou, iní zasa brigádnickou prácou. Spolu sa tu odpracovalo dovedna 220 brigádnických hodín. Na jar(2003) by tu ešte chceli dokončiť terénne úpravy, okolo kríža vysadiť okrasné dreviny a upravené plochy zatrávniť. 
OZ Namsak aj touto cestou ďakuje všetkým spoluobčanom, ktorí akokoľvek pomohli pri rekonštrukcii kríža.

Ak pôjdete po poľnej ceste z Rajca do Kamenná Poruby, 
pristavte sa pri obnovenom kríži v časti Bôrie.

Zotrvajte chvíľu v rozjímaní  nad tým, čo symbolizuje kríž , pre súčasnosť a to bude najväčšia odmena pre tých, čo sa na jeho rekonštrukcii podieľali. 

 

 • Prispeli na rekonštrukciu Križa manualne:Rodiny
 • Petra Kaveckeho
 • Pavla Kasman
 • Štefana Kasmana
 • Vincent Kasmana
 • Tomaša Kasman
 • Františka Zaňa
 • Mariana Vereša
 • Alexandra Vereša
 • Jana Gapčika
 • Emila Plevu
 • Miroslava Lineta
 • Ondreja Chobota
 • Bohuša Veraša
 •  
 • Prispeli na rekonštrukciu Križa finančne:
 • Domanický Pavol
 • Verešová Darina
 • Koledová Viera
 • Mičuch Emil
 • Kasmanová Maria
 • Chovancová Emília
 • Kasmanová Anna
 • Vereš Marian
 • Zaňová Anna
 • Zaňová Štefánia
 • Zaň František
 • Kasman František
 • Bukovinsky Vendelín
 • Murinová Edita
 • Knapcová Františka
 • Kasman Tomáš
 • Mičuch Ľudovít
 • Otruba Viktor
 • Mihalcová Anna
 • Mičuch František  
 •  
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.