Obec Kamenná Poruba

Brigáda - úprava okolia kríža na Bôri

Jedným zo zátiší odpočinku, pokoja a duchovného rozjímania je aj majestátny kríž v lokalite Na Bôri, ktorá sa nachádza v katastri obce Kamenná Poruba. Postavený bol v 19-nástom storočí obyvateľmi tejto obce ako symbol duchovných tradícií, ale aj symbol živej viery v prítomnosti – až do samotnej budúcnosti.

Miesto odpočinku, pozastavenia sa, modlitby a neraz aj spomienok na rodinu, priateľov, známych, ale i na všetko pekné, čo sme v živote prežili. Víta tu svojou skromnosťou, no majestátnosťou nielen nás – domácich, ale nezriedka i návštevníkov z blízkeho okolia či vzdialenejších končín. Je to kúsok klasicky spontánnej duchovnej tvorby citlivého človeka priamo v prírode – presne také, aké si začínali stavať už naši predkovia na konci 9-tého storočia po príchode vierozvestcov, solúnskych bratov Cyrila a Metoda - na Veľkú Moravu a teda i na naše územie dnešného Slovenska.

V tej dobe kvôli množstvu celodennej práce na poliach či v lesoch ľudia nemohli často chodievať do neraz vzdialenejších kostolov či kaplniek. Bezo sporu ide o kúsok funkčnej histórie nášho spoločného duchovného sveta týčiaceho sa priamo pod oblohou v biotope našej krajiny. Miesto, ktoré si zaslúži nielen našu pozornosť, ale i úctu a v neposlednom rade aj občasnú prácu.


Od času, kedy bol kríž zrekonštruovaný v roku 2002 občianským združením  NAMSAK rozhodli sme sa na konci apríla 2010 spolu s Pavlom Kasmanom, Martinom Kaveckým a mnou - Veronikou Kasmanovou - na úprave terénu okolia.

Tu sa nerobili žiadne zmeny už dlhší čas. Kríž s okolím mal svoj sakrálny charakter každopádne aj predtým, bol však príliš ponorený do hustého tieňa zátišia zelene. Toto zátišie po úprave získalo nádych parčíka, ktorý je okoloidúcim zviditeľnený oveľa širšie a ďalej – čo mu aj právom patrí.

Naše predsavzatie zrealizovať úpravu zelene tejto parcely a užšieho okolia vzniklo celkom spontánne a nadšene. Prakticky - zobrali sme veľké profesionálne kliešte, motorovú pílu, malé kliešte, hrable, vidly a hor sa do práce. Niektoré časti flóry porastu boli už zjavne prebujnené, a tak dali poriadne zabrať rukám, ale aj samotným nástrojom. Väčšiu časť sme boli nútení nielen čiastočne presvetliť, ale aj úplne zostrihať, aby okolie vyzeralo príjemne a príťažlivo už na prvý pohľad. A tým pozývalo všetkých aspoň na malú chvíľu do vnútorného pookriatia a povzbudenia k ďalšiemu pozitívnemu smerovaniu a napredovaniu.


Pri našej práci nám však počasie príliš neprialo a asi po pol druha hodine prác začal fúkať nepríjemný vietor, ku ktorému sa pridal aj studený dážď. Aj to bol dôkaz, že tu už bolo potrebné urobiť viacej než miernu úpravu, ktorá by sa dala zvládnuť rýchlo a bezkonfliktne. Pokračovanie si bude vyžadovať viacero fáz nášho nasadenia. Práce dokončíme hneď, ako to bude možné. Veríme však, že sa k nám nabudúce pripojí väčšie množstvo ľudí a spraví tak dobrý skutok pre všetky generácie, najmä však mladých ľudí, ktorí najviac potrebujú odkaz duchovnej minulosti.

 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.