Obec Kamenná Poruba

Zverejnenie zámeru prenajať nehnutľný majetok vo vlastníctve obce Kamenná Poruba ako prípad hodný osobitného zreteľa

pdf Prenájom pozemku (22.2.2017-10.3.2017) 191.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.