Obec Kamenná Poruba

Zverejnenie zámeru predať majetok vo vlastníctve Obce Kamenná Poruba ako prípad hodný osobitného zreteľa

27.05.2016
pdf Káblová televízia v obci 268 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.