Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška (9.11.2017-24.11.2017 )

 
Stavba: Novostavba RD+prípojka NN+studňa +žumpa na par.č. 2246/6 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka: Martin Dávidík a Martina Dávidíková Hlavná 180/229, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia 562.8 KB

Verejná vyhláška (9.11.2017-24.11.2017)

 
Stavba: SO 03 Studňa vŕtaná +SO 04 prípojka vody na par. č. 974/25 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka? Ing. Marek Dubeň Kunerad 57, 013 13 Rajecké Teplice
pdf Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania 625.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.