Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška (9.11.2017-24.11.2017 )

 
Stavba: Novostavba RD+prípojka NN+studňa +žumpa na par.č. 2246/6 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka: Martin Dávidík a Martina Dávidíková Hlavná 180/229, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia 562.8 KB

Verejná vyhláška (9.11.2017-24.11.2017)

 
Stavba: SO 03 Studňa vŕtaná +SO 04 prípojka vody na par. č. 974/25 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka? Ing. Marek Dubeň Kunerad 57, 013 13 Rajecké Teplice
pdf Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania 625.6 KB

Verejná vyhláška (30.11.2017-15.12.2017)

 
Stavba: Novostavba RD pre stavebníka: Ing. Marek Dubeň a Ing. Lenka Dubeňová Kunerad 57, 013 13 Rajecké Teplice na par. č. 974/25 CKN v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania 657.5 KB

Verejná vyhláška (1.12.2017-16.12.2017)

 
Stavba: "Oporný múr s oplotením a terénne úpravy " pre stavebníka Lukáš Vereš a Barbora Verešová Ďurčiná 72, 015 01 Rajec
pdf Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania 645.6 KB

Verejná vyhláška (11.12.2017-26.12.2017)

Stavba: SO 03 Studňa vŕtaná +SO 04 prípojka vody pre stavebníka : Ing. Marek Dubeň Kunerad 57, 013 13 Rajecké Teplice, navrhovanú na pozemku par. č. 974/25 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Územné rozhodnutie-studňa 746 KB
pdf Územné rozhodnutie -studňa-situácia 765.6 KB

Verejná vyhláška (11.12.2017-26.12.2017)

Stavba: Novostavba garáže a skladu pre stavebníka : Martin Kavecký Hlavná 128/139, 013 14 Kamenná Poruba a Daniela Kavecká Ottlýkovská 376/22, 013 14 Kamenná Poruba na par. č. 992/1, 992/3 CKN v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania 728.7 KB

Verejná vyhláška (11.12.2017-26.12.2017)

Stavba: Novostavba RD+NN prípojka, studňa a žumpa pre stavebníka: Augustín Záň Kamenná Poruba 013 14 na par. č. 2289/24 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením, upustenie od miestneho zisťovania a aj od ústneho pojednávania 593.7 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.