Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška ( 22.8.2018-6.9.2018)

 
"SKV Žilina-Kamenná Poruba, ul. Štamberky Rekonštrukcia vodovodu " na pozemku p.č. 2941, 2958, 2938/3,3025/1, k.u. Kamenná Poruba pre stavebníka SEVAk a.s. Žilina, Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
pdf Územné rozhodnutie 6.1 MB
pdf Situácia 1.1 MB

Verejná vyhláška ( 24.8.2018-8.9.2018)

 
Novostavba RD+prípojky IS, studňa, účelová komunikácia na par.č. 974/28,974/92,2995/1,1003/1,1003/3,1003/6 v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníka Richard Svitek Ottlýkovská 447/25, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Územné rozhodnutie 273.4 KB
pdf Situácia 244.1 KB

Verejná vyhláška ( 13.9.2018-28.9.2018)

 
Stavebník : SD a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36442151 -líniová stavba : 9909- Kamenná Poruba, Zaústenie DTS pre IBV Ščípová" v k.ú. Kamenná Poruba ( lokalita horný koniec)
pdf Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 1.2 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.