Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška (11.1.2018-26.1.2018 )

Stavba: " Oporný múr s oplotením a terénne úpravy " pre stavebníka: Lukáš Vereš a Barbora Verešová Ďurčiná 72, 015 01 Rajec na pozemkoch par. č. 880/1,880/2,880/3 KNC v k.ú. Kamenná Poruba
pdf Stavebné povolenie 1.6 MB
pdf Situácia 1.8 MB

Verejná vyhláška ( 17.1.2018-1.2.2018)

Stavba. Dopravné napojenie obce Kamenná Poruba z cesty do Kuneradu pre stavebníka Prameň Kamenná Poruba s r.o. Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec na pozemkoch registra C ...v katastrálnom území Kamenná Poruba a v katastrálnom území Konská
pdf Oznámenie o začatí predĺženia platnosti zozhodnutia o umiestnení stavby 222 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.