Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška ( 8.3.2018-23.3.2018)

 
Stavba: " Kamenná Poruba-horný koniec: rekonštrukcia NN siete "-líniová stavba pre stavebníka: SSE-Distribúcia a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina 
pdf Stavebné povolenie 1.5 MB

Verejná vyhláška ( 12.3.2018-27.3.2018)

Stavba: " Novostavba multifunkčného objektu " pre stavebníka Obec Kamenná Poruba
pdf Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením podľa §68 zák. č. 50/1976 Zb.a zvolanie ústneho pojednávania. 1 MB

Verejná vyhláška ( 9.4.2018-24.4.2018)

 
Dopravné napojenie obce Kamenná Poruba z cesty do Kuneradu
pdf Oznámenie o podanom odvolaní 164.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.