Obec Kamenná Poruba

Dodatok č. 1 k VZN č.5/2018

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2019/2020 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba.
pdf dodatok-c-1-poplv-skolzar2019 409.2 KB

Návrh VZN č.2/2019 obce Kamenná Poruba

Zverejnené 29.7.2019
pdf O Podmienkach poskytovania opatrovateľstkej služby 519.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.