Obec Kamenná Poruba

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 - prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska na ulici Ottlýkovská

pdf VZN 1/2019 1.5 MB

Dodatok č.1/2019 k VZN č.5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2019/2020 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v

pdf Dodatok č.1/2019 409.5 KB

VZN 2/2019

Zverejnené 16.8.2019
pdf O Podmienkach poskytovania opatrovateľstkej služby 517.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.