Obec Kamenná Poruba

Verejná vyhláška ( 17.5.2019-1.5.2019 )

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania
pdf Novostavba RD, prípojky IS a žumpa 1.2 MB

Verejná vyhláška ( 28.5.2019-12.6.2019)

Nadstavba a prístavba a stavebné úpravy BD so súp. č. 238 na pozemkoch par.č. 3208/2, 3208/1 KNC v k.ú. Kamenná Poruba pre stavebníkov: Veronika Filipová a spol. Dolina 238/4, 013 14 Kamenná Poruba
pdf Rozhodnutie o prerušení konania 1 MB
pdf Výzva na doplnenie dokladov 1.2 MB

Verejná vyhláška ( 17.6.2019-2.7.2019)

 
Stavba: Kamenná Poruba-ulica Podlipie, kanalizácia
pdf Oznámenie o začatí konania na predĺženie platnosti stavebného povolenia 1.4 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.