Obec Kamenná Poruba

Zverejnenie zámeru prenajať nehnutľný majetok vo vlastníctve obce Kamenná Poruba ako prípad hodný osobitného zreteľa

 
Verejná vyhláška od 13.6.2019
pdf Parcela 987/2 a 987/5 KNC v k.ú. Kamenná Poruba 645.4 KB

Zverejnenie zámeru zameniť nehnutľný majetok vo vlastníctve obce Kamenná Poruba ako prípad hodný osobitného zreteľa

pdf Verejná vyhláška zverejnená 26.8.2019 1.1 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Kamenná Poruba, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.