Obec Klin

Pozvánka OZ 26. 08. 2015

pdf Pozvánka OZ 26.08.2015 131.8 KB

Ponuka - Bezplatný kurz Zvárač kovov

pdf Bezplatný kurz - Zvárač kovov 82 KB

Turín ADMA 2015 (6.-9.8.2015)

7. kongres Združenia Márie Pomocnice v Taliansku v Turíne. Kongres bol hlavne zameraný na oslavu 200 rokov od narodenia don Bosca a niesol sa v duchu kresťanskej rodiny.

DOKUMENTY rok 2015

pdf Monitorovacia správa k 30.06.2015 294.5 KB

Svedkovia tej doby sa zišli, aby prehovorili spomienky

Od smrti spišského biskupa Jána Vojtaššáka uplynulo 50 rokov. Na miestny cintorín prišli 7. augusta 1965 ľudia nielen z Oravy, ale aj Liptova a Spiša. Keď sa ich dnes opýtate, čo im z pohrebu ich biskupa utkvelo v pamäti najviac, povedia, že muž, ktorý nad rakvou zosnulého otvorene a nahlas kritizoval režim. „Je to doba, ktorá prenasleduje pravdu a lož do popredia kladie,“ hovoril Jozef Krajňák. Viac v článku.

Chrámové zbory

Koliba Klin Vás pozýva na prehliadku Chrámové zbory v nedeľu 27. septembra 2015. Viac plagát.

NÁVRH - Dodatok č. 3 k VZN č. 14/2013

04.08. 2015
pdf Dodatok č.3 k VZN č. 14/2013 - účinné od 01.10.2015 35.1 KB

Echo KLINa 2/2015

pdf Echo KLINa 2/2015 2.5 MB

Výzva na predloženie ponuky - Orientačný uličný informačný systém Obce Klin

pdf Výkaz - výmer 29.4 KB
pdf Výzva 1.4 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Klin, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.