Obec Stráža

NATUR-PACK, a.s.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 ods.2 zák.č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2018

pdf Evidencia VO 1. štvrťrok 2019 253.3 KB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 ods.2 zák.č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2018

pdf Evidencia VO 1. štvrťrok 2018 177.1 KB
pdf Evidencia VO 2. štvrťrok 2018 177.1 KB
pdf Evidencia VO 3. štvrťrok 2018 259.7 KB
pdf Evidencia VO 4. štvrťrok 2018 177.8 KB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 ods.2 zák.č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2017

pdf Evidencia VO 1. štvrťrok 2017 176.5 KB
pdf Evidencia VO 2. štvrťrok 2017 176.5 KB
pdf Evidencia VO 3. štvrťrok 2017 176.5 KB
pdf Evidencia VO 4. štvrťrok 2017 259.4 KB

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽA MŠ STRÁŽA

02.05. 2019
pdf Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Stráža 240 266.9 KB

Uverejnenie výsledkov volieb na prezidenta SR 2. kolo 2019

pdf Výsledky volieb II. kolo Prezident SR 220.9 KB

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

pdf Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 130.1 KB

Potvrdenie o odpade T+T, a.s. a informácia o % úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

pdf Potvrdenie o odpade za rok 2018 146.4 KB

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK v Stráži

pdf Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK v Stráži 171.7 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Stráža, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.