Obec Stráža

Rozhodnutie o výrube drevín

pdf Rozhodnutie 426.2 KB
pdf Rozhodnutie o výrube Miroslav Kubala 406.3 KB

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk

pdf Zápisnica z verejného obstarávania 419.5 KB

VZN obce Stráža 2017

Spoločný stavebný úrad Varín

SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Zodpovedná: Ing. Janka Švábiková Zaťková,

tel. č.: 041 / 5692 081, e-mail: stavebnyurad@varin.sk; janka.zatkova@varin.sk

Úradné hodiny Spoločného stavebného úradu vo Varíne:

Pondelok 8:00 - 11:00        12:00 - 15:00
Streda 9:00 - 11:00        12:30 - 17:00

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený.

pdf Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený. 363.2 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Stráža, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.