Obec Stráža

NATUR-PACK, a.s.

Oznam pre rodičov detí MŠ Stráža

Vsúvislosti so vzniknutou situáciou v dôsledku kritickej situácie v šírení prenosného ochorenia COVID-19, nielen v našej obci ale aj v celej Slovenskej republike,  oznamuje
Obecný úrad Stráža, ako zriaďovateľ Materskej školy, všetkým rodičom detí Materskej školy, že
Materská škola v Stráži ostáva od
11. 01. 2021 až do odvolania zatvorená.
Informáciu budeme priebežne aktualizovať podľa vyvinutej situácie ohľadom šírenia sa nákazy koronavírusom na území Slovenskej republiky, preto je potrebné sledovať stránku obce a facebookovú stránku Materskej školy Zvedavé kuriatka.

Vyhláška č. 262/2021 k prekrytiu horných dýchacích ciest

pdf Vyhláška č. 262/2021 229.2 KB

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695/2021 k návrhu na vyhlásenie nudzového stavu

pdf Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695/2021 332.7 KB

Výpis uznesenia k bodu Žiadosť o zámenu pozemku o výmere 224 m2 z parcely KN - E 493/2, 490/102

pdf Uznesenie č. 28/2021 zo dňa 20. 05. 2021 129.9 KB

Rozhodnutie zriadovateľa MŠ Stráža

Z dôvodu nízkeho počtu detí vo "veľkej triede" zriaďovateľ, po dohode s riaditeľkou MŠ, rozhodol o prerušení prevádzky od zajtra, to je od 28. 09. 2021 do 01. 10. 2021. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie bude prevádzka MŠ Stráža  opäť obnovená v pondelok 04. 10. 2021.

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina o zákaze prevádzky v "malej triede" Materskej školy, Stráža 240, 013 04  Dolná Tižina od 25. 09. 2021 do 03. 10. 2021.
pdf Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline covid - 19 119.9 KB

Vyhlášky - hranice

pdf Vyhláška 226 1.7 MB
pdf Vyhláška 227 527.3 KB

Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu v novom šk. roku 2021/2022

pdf Informácia k dotáciam na stravu od 01. 08. 2021 448.7 KB
pdf Čestné vyhlásenie k poskytovaniu dotácii na stravu 201.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Stráža, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.